A HÁFTÁRÁ RÖVIDEN
 
A félelem joga

Az Örökkévalótól félni jogos dolog, de embertől büntetés. “Hát ki vagy te, hogy embertől félj, aki halandó” (Jesájá 51:12.) Mint a fű vagy a kóró, amely elszárad, ma felfújt félelmetes zsarnok, holnap szánnivaló koldus. Babilónia ma kevély elnyomó, holnap nyomorúságos elnyomott, perzsáktól megszállva. Ezektől kellene félni? Pufogó demagógiájuktól, a gyűlöletet keltő frázisaiktól? Hiszen ott van a Gondviselés igazsága vigasza. Fel kell ébredni a kábaságból, részegségből, amely nem bortól van, hanem mindenféle téveszméktől. Isten elveszi tőlünk a tántorgást és a harag serlegét. Eleget ittunk belőle. Senki sem adta el Izraelt sem a babiloniaknak, sem más zsarnoknak, bűneink miatt kerültünk oda, itt az idő, lassan, méltóságteljesen nem rohanva, diadallal Jeruzsálembe visszatérni. Mindenki látni fogja az Örökkévaló segítségét, fényét, oltalmát. “Én vagyok vigasztalótok.” (Uo.) Anya is, apa is; büntető is, jóságos is. Büntetés már volt elég, következhet a vigasz és a jóság gyakorlása.

D. G.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 48. szám – 2014. augusztus 5.