Régészek a Föld mágneses mezejével bizonyították a bibliai Izraelben folyt hódításokat, írja a Jerusalem Post. Az Izrael-szerte 21 pusztulási rétegben mért adatok az egyiptomi, arámi, asszír és babilóniai katonai tevékenységet bizonyítják Izrael és Jehuda királyságai ellenében. A kutatást a Tel-Avivi Egyetem és a jeruzsálemi Héber Egyetem munkatársai végezték, akiknek sikerült a régészeti kormeghatározás egy új tudományos eszközét létrehozniuk.

Az eszköz képes arra, hogy az égett maradványok alapján rekonstruálja a Föld mágneses mezőjének irányát és intenzitását a pusztulás idején.

A kutatás során húsz kutató, akik különféle országokból érkeztek 17 izraeli régészeti lelőhely 21 pusztulási rétegét vizsgálta a geofizika módszerével, vagyis a Föld mágneses mezejének elemzésével, hogy így bizonyítsák a bibliai beszámolók valódiságát. A vizsgálatokhoz mágneses ásványokra volt szükség, ugyanis ha ezeket felforrósítják vagy megégetik, akkor rögzítik a tűz idejében létező mágneses mezőt.

„A mágneses mező intenzitásának és irányának hasonlóságaira vagy különbségeire alapozva képesek vagyunk megerősíteni vagy megcáfolni azokat a hipotéziseket, melyek arról szólnak, hogy bizonyos helyek ugyanazon katonai akció során égtek le.”

A vizsgált helyszínek pusztulásának ideje nagyrészt ismert volt. A tudósoknak e dátumokat felhasználva sikerült a mágneses mező változásainak görbéjét is felrajzolnia, ami a radiokarbon vizsgálathoz hasonlóan tudományos datálási módszerként használható.

No Title

The researchers reconstructed the geomagnetic fields recorded in 21 archaeological destruction layers throughout Israel and used the data to develop a reliable new scientific tool for archaeological dating. The groundbreaking interdisciplinary study is based on the doctoral thesis of Yoav Vaknin, supervised by Prof. Erez Ben-Yosef and Prof.

A filiszteusok Gát nevű városát (ma Tel Cáfit) Házáel rombolta le i. e. 830 körül. Az új kutatás lehetővé tette, hogy Tel Rechov, Tel Zájit és Churvat Tevet lerombolását is az ő nevéhez és ugyanahhoz a hadjárathoz kössék a négy település maradványaiban mérhető mágneses mező azonossága alapján. Ezzel szemben Tel Bét Seán egyik pusztulási rétegében annyira eltérő mágneses adatokat mértek, hogy abból egyértelműen kiderült, hogy az általánosan elterjedt vélekedéssel ellentétben ezt a várost nem Házáél seregei semmisítették meg, hanem – két, azonos értékeket mutató északi várossal együtt – 70-100 évvel korábban döntötték őket romba talán Sosenk egyiptomi fáraó katonái. Ezt a hódítást a Tánách, a héber Biblia is rögzíti, valamint egy Ámon-templom felirata az egyiptomi Arnakban.

Jehuda királyságának végnapjairól is érdekes információkkal szolgált a kutatás:

„Egyes kutatók a régészeti leletekre hivatkozva úgy vélik, hogy a babilóniaiak nem rombolták le teljesen Jehudát. Míg Jeruzsálem és a júdeai hegyek lábánál levő települések elpusztultak, addig más városok a Negevben, a júdeai hegyek déli részén és azok lábánál szinte érintetlenek maradtak. A mágneses eredmények alátámasztják ezt a hipotézist, ami azt jelzi, hogy Jehuda végső pusztulásáért nem kizárólag a babilóniaiak voltak felelősek”

– mondta Erez Ben-Joszef professzor. A Negevben lévő településeket Jeruzsálem és az első Szentély pusztulása után néhány évtizeddel rombolták le a főváros romlását kihasználva az edomiták. Talán épp ezért olyan elítélő a Tánách az edomitákkal szemben.

„A Föld mágneses mezője létfontosságú a számunkra. A legtöbben nem tudják, hogy enélkül nem lehetne élet a Földön, mert ez véd meg minket a kozmikus sugárzástól és a napszelektől. Emellett az emberek és az állatok egyformán tájékozódásra használják” – mondta a kutatásban részt vevő Ron Sáár professzor.

„A geomágneses mező a Föld külső köpenyében, 2900 kilométer mélységben keletkezik folyékony vas áramlása révén. E kaotikus mozgás következtében a mágneses mező változik. A tudósok egészen a közelmúltig úgy vélték, hogy évtizedeken át meglehetős mértékben állandó marad, ám az archeomágneses kutatás szélsőséges és megjósolhatatlan változásokat fedezett fel az antikvitásban.”

Izrael a rengeteg, jól datálható régészeti lelőhely miatt kiválóan alkalmas az archeomágneses kutatásra. Az adatok egybevetésével a tudósok megrajzolták a mágneses mező gyors, éles változásokkal tarkított görbéjét a régészek a geofizikusok nagy örömére.