A közjogi méltóság a Berlinben megrendezett Európai Rabbik Konferenciájára látogatott el, melyre kétszáz résztvevő érkezett Európa minden szegletéből.

„Csupán kétszáz zsidó hagyta el Németországot az elmúlt évtizedben. A sajtó ugyan hatezer emberről beszél, azonban ez az elhunytak száma.”- jelentette ki Dr. Norbert Lammert, a Bundestag elnöke, akit a berlini zsidó közösség rabbija, Yehuda Teichtal hívott el a konferenciára. Az elnök beszéde után a résztvevőknek lehetőségük nyílt szabadon feltenni kérdéseiket.

Teichtal rabbi beszédében hangsúlyozta a Bundestag elnökének zsidó ügyekben tanúsított segítőkészségét, melyre számos példa akadt az elmúlt években. Többen tettek fel kérdést az Európában elharapódzott antiszemita incidensek ügyében. Dr. Lammert válaszában elmondta, hogy az európai politikusok komolyan foglalkoznak a problémával. Ezt az a nagyszabású konferencia is bizonyítja, amelyet a közeljövőben rendeznek meg ez ügyben. „Az európai államok vezetői aggodalommal figyelik e jelenséget, és minden igyekezetükkel próbálnak megoldást találni. Vannak, akik a holokauszttal vetik össze a mai zsidóellenességet. Nagy sajnálattal hallom ezt. Természetesen a jelenlegi helyzet is rettenetes, de nem hasonlítható össze a soával. Akkoriban egy teljes államgépezet állt az események mögött, manapság pedig egyének által elkövetett bűncselekményekkel állunk szemben, melyeket egy ország sem támogat” – mondta Dr. Lammert.

Kérdés hangzott el az európai kormányok Izraellel szembeni kritikájáról, illetve a Jehuda, Somron és a Golán-fennsík területén, zsidó tulajdonban lévő üzemekben készülő termékek megjelöléséről is. „Izrael Állam bírálata még nem antiszemitizmus. Bizonyos ügyekben eltér az álláspontunk az izraeli kormányétól, és ennek hangot is adunk. Fontosnak tartom azt is, hogy állandó párbeszédben állunk izraeli tárgyalópartnereinkkel.”

A konferencia elnöke, Menachem Margolin rabbi hozzászólásában méltatta a Bundestag egyértelmű politikáját zsidó ügyekben: „Ilyen politikai támogatás mellett nyugodtak lehetünk, hogy soha többé nem fordulhat elő egy, a holokauszthoz hasonló szituáció. Az a tény, hogy az Európai Rabbik Konferenciáját idén éppen Berlinben rendeztük meg, híven tükrözi, hogy milyen nagyra értékeljük a Bundestag tevékenységét. A német kormány és a zsidó közösségek kapcsolata kiváló. Boldogok lennénk, ha Európa többi államában is hasonló lenne a helyzet. Azzal kapcsolatban azonban, ami a jelenlegi állapot és a holokauszt korának összehasonlíthatatlanságáról mondott, meg kell jegyeznem, hogy a kormányokat az egyes állampolgárok szavazatai alapján alakítják meg. Az egykori Kelet-Németország területén az antiszemita pártok 30% körüli támogatást élveznek. 10-15 év múlva előfordulhat, hogy ezek az erők kerülnek többségre, és ez aggodalomra ad okot.”

A Bundestag elnöke, dr. Norbert Lammert
A Bundestag elnöke, dr. Norbert Lammert
A találkozó végén Margolin rabbi ajándékot nyújtott át a konferencia nevében Dr. Lammertnek: egy ezüstből készült kézfejet, mely egy földgömböt tart. A földgömb középpontjában pedig Jeruzsálem áll.

A Bundestag elnöke mellett több jeles vendég is beszélt a konferencián. Egyikük volt Simon Bár-Sálom rabbi, aki a zsidó származás igazolásának egyik legkiemelkedőbb szakértője, és munkájával nagyban segíti a különböző rabbinikus bíróságok munkáját. Előadásában elmagyarázta a különböző, zsidóságot igazoló dokumentumok jelentőségét, beszélt a zsidó származás megállapításának gyakorlati eljárásairól, illetve rávilágított a leggyakoribb hamisítási eljárásokra is.

Ezt követően a rabbik önvédelmi edzésen vettek részt, melyet Lior Inbál rabbi, a Kráv Mágá mestere vezetett. A résztvevők olyan fogásokat sajátíthattak el, melyekkel eredményesen védekezhetnek egy esetleges fizikai támadás esetén.

A rabbik ellátogattak a berlini pályaudvar 17-es vágányához, amelyről 55 000 zsidót indítottak útnak a lodzi és varsói gettóba, illetve Auschwitzba. A helyszínen Shmuel Segal rabbi, a berlini Chábád központ vezetője tartott megemlékezést. A nagy médiaérdeklődés övezte esemény a Kél Málé Ráchámim imával és a gyászolók Kádisával zárult. A konferencia résztvevői ezután a Németország jelképének számító Branderburgi kapuhoz utaztak, ahol a berlini vallásos zsidó iskola növendékei fogadták őket. A hagyományos viseletbe öltözött rabbik és a kipás-ciceszes gyermekek látványa ezen e helyszínen több mint szimbolikus. Az iskola igazgatója, David Gwirtz rabbi a következőket mondta németül megtartott beszédében: „A zsidó bölcsek olyan neves képviselői, mint Jonatán Eibsütz rabbi, Cvi Hirsch Askenázi rabbi, Jechezkél Katzenellenbogen rabbi, Jicchák HáLévi Horowitz rabbi mind Hamburgban éltek és a kor legnagyobb zsidó tudósainak számítottak. Hogy most én itt állhatok, az nem egy természetes dolog. Nagyszüleim innen indultak a soába, ahol családtagjaik és közösségük tagjainak többsége odaveszett. Csupán a Lubavicsi Rebbének – aki látnoki erejétől fogva haszidjai százait küldte el a világ minden olyan pontjára, ahol zsidókat lehet Tórára tanítani – köszönhetem, hogy most itt állhatok, és Teichtal rabbi iskolájában zsidó gyerekeket taníthatok a micvák fontosságára. Jelenlétünk a válasz az antiszemita fenyegetésekre. Nem félünk tőlük! Büszkén élünk zsidóként, annak minden látható jelével együtt!”

Forrás: COL

Megszakítás