A Benjamin-akciónak köszönhetően öt, a második világháború során elesett amerikai zsidó katona sírkövét cserélték ki Manilában.

2014-ben, csupán néhány nappal a D-Day hetven éves évfordulója előtt, Jacob J. Schacter rabbi meglátogatta a Normandiai Amerikai Temetőt. A rabbit nagyon megindította ez a látogatás azon a helyen, ahol „amerikai katonák nyugszanak, akik az életüket adták a szabadságért” – mondta a rabbi, aki egyben a zsidó történelem és filozófia professzora az amerikai Yeshiva Universityn. Csodálkozott azonban azon, hogy milyen kevés Dávid-csillagot lát a sírköveken. Vizsgálódása után kiderült, hogy több esetben tévedésből keresztet tettek zsidó katonák sírja fölé is.

A rabbi közbenjárásának eredményeként most öt zsidó katona kapott méltó, Dávid-csillagos sírkövet a Fülöp-szigeteken található Manilai Amerikai Temetőben. A rabbi elmondta, hogy az első, fent említett látogatását követően alapította meg a Benjámin Akció (Operation Benjamin) nevű non-profit szervezetet, melynek az a célja, hogy azonosítsa azokat az elhunyt katonákat, akiket véletlenül nem a megfelelő vallási jelkép alatt temettek el. A szervezet nevét arról a katonáról kapta, akinek a esetében először sikerült változtatást elérni. „Miután Schacter rabbi mesélt nekem a normandiai élményéről, sok-sok órát töltöttem a kérdés kutatásával” – mondta a rabbi barátja és alapítótársa, Shalom Lamm. „A kezdetektől fogva úgy tűnt, hogy a számok alátámasztják a benyomását: a második világháborúban harcoló amerikai katonák 2.7 %-a volt zsidó, a normandiai temetőben viszont, ahol nagyjából tízezer sír van, csupán 149 Dávid-csillagos sírkő (1.5%) volt.”

Önkéntesek bevonásával Shcachter és Lamm elkezdte átvizsgálni a Normandiában végső nyugalomra helyezettek adatbázisait, majd szakemberek segítségével ellenőrizték a gyanúsnak tűnő esetek alaposabb kivizsgálását.

A már említett, első katona, akit sikerrel azonosítottak, Benjamin Barney Garadetsky volt, aki az ukrajnai Zsitomirban született egy zsidó családban, Boruch Reigorodetzky néven, 1914-ben. Benjamin 1941-ben vonult be az amerikai hadseregbe, majd 1944-ben vesztette életét a Luftwaffe egy bombázása során.

Shalom Lamm, aki egyébként amerikai hadtörténelemből is mesterdiplomával rendelkezik, elmondta, hogy a háború során gyakran előfordult, hogy az elesetteket kapkodva temették el, ráadásul sok zsidó katona szándékosan más vallást jelölt meg a személyi igazolójegyén (dögcéduláján), mert tudták, hogy mi várna rájuk egy esetleges német hadifogság esetén.

Bár sikerült meggyőző bizonyítékokat szolgáltatni arról, hogy Benjamin Garadetsky zsidó volt, s így jogosult lenne az új sírkőre, az Amerikai Háborús Emlékek Bizottsága (ABMC) csak abban az estben jár el ilyen ügyekben, ha családtag nyújt be kérelmet. Emiatt Lamm hirdetést adott fel egy zsidó újságban, és jelentkezett is a katona egyik, szintén Garadetsky nevet viselő rokona. Az ő kérelmét már elfogadta a bizottság, így 2018-ban a keresztet lecserélték egy Dávid-csillagos sírkőre. Ezt követően még 11 esetben jártak sikerrel és további 20-25 esetben várható hamarosan eredmény. A teljes listán több száz név található.

A manilai temetőben zsidóként azonosított katonák közül ketten, Louis Wolf és Arthur Waldman japán fogolytáborban haltak éhen, Robert S. Fink tífuszban hunyt el, éppen a 25. születésnapján, Jack Gilbert Bougainville-ben esett áldozatul egy aknatámadásban, Allan C. Franken pedig halálos lövést kapott. Utóbbi két katona a Bíbor Szív kitüntetést is megkapta.

“Sokat hallottam róla gyermekkoromban. Apám három évvel volt fiatalabb a bátyjánál, és nagyon közel álltak egymáshoz. Nehéz gyermekkoruk volt. Tehetős családból származtak, de a nagy gazdasági világválság során mindenüket elvesztették és a család szétesett. A két testvér végül egy zsidó árvaházban nőtt fel New Havenben” – mondta John Franken rabbi, Allan unokaöccse.

“Mindkettőjüknek nagyon erős zsidó identitása volt. Allan nagy hazafi is volt, ezért besorozása után azt kérte, hogy a gyalogsághoz osszák be, hogy harcolni tudjon. Hitt abban, hogy egy igazságos háborúban harcol” – tette hozzá. A rabbi azt is elmondta, hogy tudtak a keresztről és ez fájdalommal töltötte el a családot, de nem gondolták, hogy tehetnek is valamit ez ügyben. Amikor a Benjamin Akció keretében megkeresték őket, örömmel töltötték ki a kérelmet.

“A legtöbb erőt az adja, hogy a cheszed sel emet micváját teljesíthetjük, azaz elhunytaknak nyújtunk segítséget, akik már nem tudják viszonozni azt. Ezek a katonák zsidóként éltek, zsidóként haltak meg és zsidóként kell emlékezni rájuk” – mondta Schachter, akinek az apja tábori rabbiként szolgált a második világháborúban és részt vett a buchenwaldi tábor felszabadításában.

“A növekvő antiszemitizmus miatt különösen fontos megmutatni, hogy sok zsidó katona adta az életét Amerikáért, a szabadságért, a demokráciáért és az egész világért” – mondta.

“A kegyelet mellett fontos igazságot is szolgáltatni. A katonák sírján csupán néhány információ szerepel: név, rang, származási hely és vallás. Az évtizedeken át fennálló hiba kijavítása azt jelenti, hogy az igazság szerepel majd a nagybátyám sírján. Nagyon megható most itt állni” – tette hozzá Franken a sírkőavatáson, ahol megjelent Rafael Harpaz, Izrael Fülöp-szigetekre akkreditált nagykövete is, aki elmondta a tradicionális Él mále ráchámim gyászimát.

zsido.com

Forrás: JPost