Alább az egyik legfontosabb parancsolat részleteit ismerhetik meg, melyeket a chabad.org gyűjtött egy csokorba.

 

1. A pénteki naplemente előtt 18 perccel kell fellobbantani a lángokat

A zsidó naptárban estétől estéig számoljuk a napokat, ezért a sábát már a pénteki naplementével beköszönt.

Naplemente után már szigorúan tilos tüzet gyújtani, így ha csak a legkisebb gyanú is felmerül, hogy már lement a Nap, inkább ne gyújtsunk. 

Azért, hogy az efféle szituációt elkerüljük, továbbá azért, hogy a hétköznapból hozzátoldjunk a szent naphoz, szokás valamennyivel a naplemente előtt meggyújtani a gyertyákat. Ez általában 18 percet jelent és ez az időpont szerepel a zsidó naptárakban is. Amennyiben szükségét érezzük – például későn beköszöntő, nyári szombatokon – meggyújthatjuk a gyertyákat már jóval naplemente előtt is.

A legkorábbi időpont egy és negyed – háláchikus – órával előzi meg a nap végét. Ezt héberül plág háminchának nevezzük.

Nagyünnepeken (jom kipur kivételével) szabad az ünnep beköszönte előtt meggyújtott gyertyáról tüzet átvenni, ezért akkor lehet naplemente után is gyertyát gyújtani. Ha egy ünnep szombat este köszönt be, akkor mindenképp meg kell várni a csillagok feljövetelét a gyertyagyújtással, hogy ne szegjük meg a szombatot.

2. A meggyújtott gyertyák száma nem minden családban azonos

Az általános szabály az, hogy a ház asszonya két gyertyát gyújt, emlékezve arra, hogy a szombat megtartását két igével – emlékezz

Hand lighting Shabbos candles with match

Yanki Kahan

és őrizd meg – parancsolta meg Isten. Ezzel együtt létezik olyan szokás is, hogy minden megszületett gyermek után további gyertyát gyújtanak.

3. A lubavicsi Rebbe arra ösztönözte a hajadonokat, hogy ők is gyújtsanak szombati gyertyákat

Az általánosan elterjedt szokás az, hogy csak a ház asszonya gyújt szombati gyertyákat. A lubavicsi Rebbe úgy magyarázta, hogy régen a hajadonok és a kislányok is gyújtottak, de ez a szokás megszűnt az első világháború hányattatásai és a nagy szegénység miatt.

1974-ben a Rebbe elhatározta, hogy ismét meghonosítja ezt a szokást, és azóta a küldöttei arra biztatnak minden, három évesnél idősebb lányt, hogy ők is gyújtsanak egy gyertyát a szombat tiszteletére,

a szülőktől pedig azt kérik, hogy vásároljanak gyertyatartót a kislányok számára.

4. A szombati gyertyagyújtás a hét rabbinikus parancsolat egyike

A Tóra előírja, hogy tiszteljük és élvezzük a szombatot. A lakást bevilágító gyertyák a szombati élvezet részét képezik, mert örömöt és békét sugároznak. Azonban hiába keressük a Tórában a szombati gyertyák micváját, sehol sem leljük. Ez ugyanis a 613 parancsolatot kiegészítő 7 fő rabbinikus parancsolat egyike. A további hat: a kenyérevés előtti kézmosás, az éruv [települést vagy lakónegyedet körülvevő kerítés, mely lehetővé teszi, hogy szombaton közterületen cipeljenek tárgyakat], étkezés előtti áldások, purim előírásai, hanuka előírásai és az egyes ünnepeken elmondott Hálél imafüzér elmondása.

5. A gyertyagyújtás előnyöket élvez más parancsolatokkal szemben

A Talmud bölcsei szerint, ha valakinek csak annyi pénze van, hogy abból vagy szombati gyertyákat tud vásárolni vagy bort a kidusra, akkor a gyertyákat válassza. Ugyanez vonatkozik arra, ha a szombati és a hanukai gyertyák között kell dönteni: a szombati gyertyák élveznek elsőbbséget. Miért? Mert fényük békét teremt az otthonokban.

6. Szép szokás adakozni a gyertyagyújtás előtt

Mivel szombaton nem nyúlunk pénzhez, így adakozni sem tudunk, de a gyertyagyújtás előtt még megtehetjük. Továbbá, mivel a

Handing over money to poor man in front of a tzedakah box

Ari Jerufi

gyertyagyújtáskor szokás legmélyebb vágyainkat Isten elé tárni, úgy illik, hogy ilyenkor másokra is gondolunk és gondoskodunk szükségleteikről.

7. A legjobb oda helyezni a gyertyatartókat, ahol étkezünk

A szombati fényeket élveznünk kell, ezért az a legjobb, ha összekapcsoljuk a nap másik, élvezetet nyújtó micvájával, a szombati lakomával. Olyan helyen gyújtsuk meg a gyertyákat, ahol látjuk őket az asztalnál ülve.

8. A gyertyagyújtás alapvetően női micva, de a férfiak sincsenek kizárva belőle

Bár a szombati fényeket általában a háziasszony lobbantja fel, valójában minden zsidóra vonatkozik a kötelezettség. Ha tehát nincs jelen egy 12 évesnél idősebb lány vagy asszony, akkor egy férfi is meggyújthatja a gyertyákat.

9. Ha egy nő meggyújtotta a gyertyákat, számára már beköszöntött a szombat

Ez még akkor is így van, ha még nem érkezett el a gyertyagyújtás ideje. A gyújtás után emiatt nem is szabad eloltani az égő gyufát, hanem csak le kell tenni, hogy magától kialudjon.

Ha férfi gyújtja meg a gyertyát, ez rá nem vonatkozik, számára a naplementével köszönt be a szombat. Ezzel együtt helyes, ha gyertyagyújtáskor gondol arra, hogy ezzel még nem vette magára a sábátot.

10. A szombati fényekre külön áldást mondunk

Miután fellobbantak a fénynek, a nő kezével takarja el a szemét és a következő áldást mondja:

בָּרוּךְ אַתָּה אַדֹנָ-י אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל שַׁבָּת

Báruch Átá Ádonáj Elohénu melech háolám, áser kidsánu bemicvotáv, vecivánu lehádlik nér sel sábát.

Áldott vagy Te Örökkévaló Istenünk, a világ királya, aki megszenteltél minket parancsolataiddal és megparancsoltad, hogy meggyújtsuk a szombati gyertyát.

11. A legtöbb ünnepnapon két áldást mondunk

A nagyünnepeken némileg eltér az áldás szövege. Jom kipurkor így fejezzük be: „nér sel jom hákipurim”, a többi ünnepen (ros hásánákor, szukotkor, smini áceretkor, peszáchkor és sávuotkor) pedig így: „nér sel jom tov”. Peszách utolsó ünnepnapján kívül még hozzátesszük a „sehechejánu” áldást is, melyben köszönetet mondunk Istennek, hogy megérhettük ezt a napot.

12. Különlegesen alkalmas idő az imára

A gyertyagyújtást követő meghitt pillanatok különlegesen alkalmasak arra, hogy a családért, a barátokért és bárki másért imát mondjunk. Léteznek külön erre az alkalomra írt imák is, melyet héberül techinotnak nevezünk, de sokan ilyenkor szabad folyást adnak az érzelmeiknek és gondolataiknak és azokat öntik imába.

13. Ez egy igen ősi tradíció

Az első nő, aki fényt gyújtott a szombat tiszteletére, Sára ősanya, Ábrahám felesége volt. A hagyományaink szerint Sára a

Shabbos candlesticks and purple tulips

Deena Englard

sátrukban gyújtott gyertyákat, melyek csodálatos módon a következő hét péntekéig égtek. Amikor ez a jelenség megismétlődött Rebekánál, Izsák látta, hogy megfelelő feleséget talált magának, aki méltó utódja lesz anyjának az ősanyák sorában.

14. A Talmud egy teljes fejezetet szentel a szombati gyertyáknak

A Sábát traktátus második fejezete elsősorban a szombati fényekkel foglalkozik. Felsorolja, hogy milyen kanócot és alapanyagot használhatunk a szombati mécseshez vagy gyertyához és ebben a fejezetben olvashatunk a hanukai csodáról és szabályokról is.

15. Az Örökkévaló Cion fényeivel hálálja meg szombati fényeinket

A midrás szerint ha a zsidó nép gyakorolja a szombati gyertyagyújtás micváját, akkor Isten megmutatja nekik Cion fényeit.

Minden egyes zsidó otthont bevilágító, békét és szentséget hozó szombati gyertya közelebb hozza a végső megváltás, mely egy örökké tartó sábáthoz lesz hasonlatos.