Három kérdéssel fordultak a lubavicsi Rebbéhez:
Az első egy haláchikus döntvény, ami szerint a zsidó népnek meg kell váltatnia. A háláchá azt mondja, hogy tíz igaz ember megment egy egész generációt, és ne volna tíz igaz ember Izrael földjén?
Másodszor: mit felel a háláchá annak a zsidónak, aki megkérdez egy rabbit az Izrael földjéről:utazzon-e vagy sem; visszatérhet-e, menjen oda, jöjjön el onnét? A rabbiknak dönteniük kellene erről.
Harmadszor: hogyan kell a rabbiknak bátorítaniuk a zsidókat, akik az Izrael földjén élnek, meg akik a diaszpórában?

Megszakítás