A legnagyobb zsidó dalszerzőre emlékezünk.

Az 1934-ben Kanadában született Leonard Cohen lengyel és litván eredetű, középosztálybeli zsidó családból származott. Anyai nagyapja, Rabbi Solomon Klonitsky-Kline a kovnói jesiva egyik vezetője volt, több vallási témájú könyv szerzője, a héber nyelvtan nagy ismerője. Apai nagyapja, Lyon Cohen rabbi a kanadai zsidó élet megszervezésében játszott jelentős szerepet, többek közt az első kanadai cionista szervezet alelnöke volt, és ő alapította az első angol nyelvű zsidó lapot Észak-Amerikában, a Jewish Times-ot.

Apai dédapja, Cvi Hirsch Cohen rabbi
Apai dédapja, Cvi Hirsch Cohen rabbi
Az író, zeneszerző, énekes Cohen gyerekkorában ortodox zsidóként nevelkedett. Családja a westmounti Shaar Hashomayim közösség tagja volt, az ide fűződő kapcsolatait halála napjáig megőrizte. Egész életében büszke volt arra, hogy – amint a neve is mutatja – Áron főpap leszármazottja, kohén volt. „Nagyon erős bennem a törzsi összetartozás érzése”- mondta. – „Abban a zsinagógában nőttem fel, melyet őseim építettek. A harmadik sorban ültem. Tisztes családom volt. Jó emberek voltak. Így aztán soha nem éreztem szükségét annak, hogy fellázadjak.”

A westmounti Shaar Hashomayim zsinagóga
A westmounti Shaar Hashomayim zsinagóga
Bár a buddhizmus tanait is magáévá tette, azt tartotta, hogy azok békésen megférnek a zsidóságával, sőt, egyenesen úgy gondolta, hogy a zen buddhizmus tanításai csak még inkább megerősítették saját zsidó hitében. „Nem keresek új vallást magamnak”- mondta. „Igazán megfelel nekem a régi, a zsidóság is.”

Élete az elfogadás és az elutasítás, a siker és a sikertelenség hullámvasútja volt – igazi zsidó sors, a bolygó zsidóé. Élt Kanadában, Angliában, Amerikában és Görögországban is. Európában sokkal népszerűbb volt, mint otthonában, Amerikában. Amikor nagyjából egy évtizeddel ezelőtt egy menedzsere vagyonának nagy részét ellopta tőle, újabb turnékra indult, hogy pénzt keressen. Legutolsó albuma, a You Want it Darker a múlt hónapban jelent meg.

Cohen gyakran találkozott Bob Dylannel. Bár nyilvánvaló az eltérés kettejük művészete között, nyíltan felvállalt zsidóságuk és lírájukban a zsidóság motívumának gyakori megjelenése szoros összekötő kapocsként jelent meg közöttük.

Cohen többször járt Izraelben, és sosem mulasztotta el, hogy kifejezze az ország iránti szeretetét. 1973-ban, a jom kipuri háború idején, katonai csapatok előtt lépett fel, hogy ezzel erőt adjon az izraeli katonáknak, és lelkesítse őket. 2009. szeptemberében a BDS bojkott mozgalom izraeli koncertjének lemondására akarta kényszeríteni. A koncertet megtartották Rámát Gánban, a bevételt pedig egy, az arab-zsidó párbeszédet támogató csoportnak ajánlotta fel. Ez volt az a híres koncertje, melyen többször megszólalt héberül, és melyet – a béke eljövetelének reményében – a papi áldással fejezett be.

Korabeli újságcikk, Cohen az izraeli katonáknak énekel 1973-ban, a jom kipuri háború idején
Korabeli újságcikk, Cohen az izraeli katonáknak énekel 1973-ban, a jom kipuri háború idején
Dalaiban nem ritkán tükröződik a zsidóság története. Szövegeit áthatja a biblia képi világa és az általa oly jól ismert zsidó liturgia. Legismertebb dala, a Halleluja Dávid király és Batseva történetét dolgozza fel, de más bibliai utalásokat is tartalmaz. A Who by Fire (Ki tűz által) című, 1970-es években keletkezett dala a talán legerőteljesebb, ros hásánákor és jom kipurkor elmondott imát, az Unetáne tokefet dolgozza fel. Ez az imádság arról szól, hogy a félelmetes napok alatt Isten eldönti, ki marad életben és ki és hogyan hal meg abban az évben, ki tűz által, ki víz által…

Birkát kohánim (papi áldás)
Birkát kohánim (papi áldás)
Egyik utolsó műve, a nemrégiben megjelent You Want it Darker a halálra való felkészülés dala. A zsidó utalásokat tartalmazó szövegben az énekes azt mondja: „Hinéni. Készen állok, Uram” – hinéni: itt vagyok. Ezzel a szóval felelt a bibliai történetben Ávráhám Istennek, amikor az Örökkévaló arra szólította őt fel, hogy áldozza fel fiát, Jicchákot. Egy versszak a kádis, a gyászolók imájának szavait idézi.

Nem közismert tény, hogy Cohen szombattartó zsidóként hunyt el. If It Be Your Will című száma egy általános héber imaformula, a ken jehi rácon változatával indul. A dal Istenhez szól, szövege a kábálát sábát, a szombatfogadás hangulatát idézi, amikor olyan zsoltárok is elhangzanak a zsinagógában, melyek azt írják le, hogyan örül a természet Isten uralmának:

Ha az az akaratod/Ha van választás/Teljenek meg a folyók/Ünnepeljenek a hegyek.

Emléke legyen áldott!

showimage-4

Megszakítás