7. Gut Sábesz 1997. augusztus 15. I.évf./45.szám

TALMUDI FOGALMAK: Chérem

TALMUDI FOGALMAK

Chérem Kiközösítés, kiátkozás. Valakinek a zsidó közösségéből való részleges vagy teljes eltávolíttatása, büntetésképpen, vagy azzal a céllal, hogy e módon nyomást gyakorolva rá, megváltoztassa magaviseletét. A kiközösítésnek különböző szigorúságú fokozatai vannak (lásd niduj, sámtá). Szűkebb értelemben a chérem a legsúlyosabb fokozatra vonatkozik: a zsidó nép egészéből való eltávolítás. Az ilyen személyt nem tekintik a közösség tagjának. Nem lehet tagja a minján-nak – azaz az imához szükséges tíz férfi egyike –, és nem vehet részt a hitéletben. Négy könyöknyi távolságot kell tartani tőle, és nem szabad kereskedelmi kapcsolatba kerülni vele. A chérem kifejezés a Szentély számára vagy a papok használatára felajánlott dolgok felszentelésére is vonatkozik (lásd 3Mózes 27:28–29.).

  • Küldés emailben

Fejezetek