ZSIDÓ VILÁGHÍRADÓ

KASEROLTÁK A “LEV TOLSZTOJ”-T

KÉT MAGYAR ZSIDÓ KISLÁNY A JERUZSÁLEMI BIBLIAVERSENYEN

KI FÉL A KÜRT (SÓFÁR) HANGJÁTÓL?

PÉNTEK DÉLUTÁN ELADJÁK – SZOMBAT ESTE VISSZAVÁSÁROLJÁK?

KÓSER KONSZERN

Kaserolták a “Lev Tolsztoj”-t

    A “Lev Tolsztoj” – ki ne emlékezne rá? A megboldogult szovjet időkben, a birodalom luxus folyami hajója, a szovjet felső tízezer kedvenc találkozóhelye volt.

    Azóta sok víz folyt le a Volgán. Nemrégiben az izraeli “Internacionál” nevű utazási iroda bérelte ki a hajót, annak konyháját kaserolta, és a luxushajó most zsidó turistákat szállít a Volgán, megfelelő vallási feltételek között. Moszkvában a turisták zsinagógákba, különböző jesivákba látogatnak el, és zsidó vezetőkkel találkoznak.

Két magyar zsidó kislány a jeruzsálemi bibliaversenyen

    A Jeruzsálemben az 50. Függetlenségi Napon tartott nemzetközi bibliaversenyen a 29 országból érkezett 60 résztvevő között két pesti kislány is volt, a Mászoret Ávot iskola tanulói : Édelstein Judit és Tóth Viktória.

    Az első helyezett, mint mindig, egy izraeli jesiva növendék lett – Simon Muskát Petách-Tikváról, aki egy bné-bráki jesiva középiskola tanulója. Az idén első ízben voltak résztvevők Grúziából, Finnországból és Szlovákiából.

    A bibliaverseny második helyezettje az izraeli Kármit Glázer (Kirját Mockin), a harmadik Chágáj Bei-Chájim (Bét Sán) és a negyedik az amerikai Mátitjáhu Sulman lett New Yorkból.

Ki fél a kürt (sófár) hangjától?

    Másutt ilyen esetben fanfárokat fújnak, esetleg trombitákat. A szent városban székelő izraeli parlamentben az a szokás, hogy amikor az államelnököt beiktatják hivatalába, akkor a Kneszetben két alezredesi rangban lévő tábori rabbi megfújja a Sófárt, az ősi zsidó kürtöt, amelynek hangjára az Elnök bevonul az ülésterembe, és leteszi a hivatali esküt.

    Így történt ez a napokban is, amikor a második elnöki terminusra megválasztott Ezer Weizmann államelnök – az 50 évvel ezelőtti államalapító Chájim Weizman unokaöccse – bevonult a Knesszet üléstermébe a Sófár mélabús hangjai mellett.

    Itt egy rendhagyó eset történt, amikor az egyik ateista képviselő felkelt helyéről és tüntetőleg kiment a teremből, mondván, hogy a “Knesszet (parlament) nem Bét Knesszet (Zsinagóga) és itt nincs helye a Sófár fúvásnak”.

    A hagyományos Sófárt – amit a szináj-hegyi Tóraadás alkalmából említ a Biblia (2Mózes 19:16.) – főképpen a zsidó Újév napján használják, mikor is 100 hangot fújnak vele, ami a hagyomány szerint a Sátán megzavarását is szolgálja, hogy ne akadályozza a hívőket a megtérés aktusában. Az egyik vallásos képviselő, látván az ateista kollega látványos “kirohanását” a teremből, félhangosan megkérdezte: vajha az illető képviselő kollega fél a Sófár hangjától, akárcsak a Sátán újévkor?

Péntek délután eladják – Szombat este visszavásárolják?

    Az ElAl izraeli légitársaság állami vállalat és mint ilyen már 12 éve nem utazik szombaton – hogy ezzel a vallásos pártok követelésének eleget tegyen és a vallásos utazó közönség kedvében járjon, amely csaknem kizárólag ElAllal repül.

    Ebből a 12 esztendőből az első tíz nyereséges volt – ami cáfolta azt az állítást, hogy egy nemzetközi légijárat nem lehet szombattartó és rentábilis is egyszerre. Az utóbbi két évben volt kis deficit, de ezt az ElAl szakértői az üzemanyag áremelkedés és a turisztika csökkenésének terhére írják.

    Most az állam privatizálni szándékszik az ElAlt, olymódon hogy a részvények 49 százalékát eladják külföldi befektetőknek. Ezek azonban kérik, engedjék meg, hogy a légitársaság gépei szombaton is repüljenek, mert így több profitot remélnek.

    A jelenlegi közlekedési miniszter egy vallásos párt képviselője, aki természetesen nem engedheti meg magának, hogy éppen ő legyen az, aki az ElAl szombattartó státusát megváltoztatja. Igen ám, de biznisz az biznisz és így most halachikus, vagyis vallási megoldást keresnek, ami lehetővé teszi, hogy a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon; vagyis az ElAl repüljön is szombaton, meg nem is. Az egyik javaslat – ami nem nyerte el az országos főrabbik beleegyezését: péntek délután, a szombat beállta előtt, eladják az ElAlt egy nem-zsidó társaságnak – akinek nem tilos a szombati repülés – és aztán szombat este visszavásárolják.

    Hasonlóképpen adják el vallásos zsidók húsvét előtt a kovászost, amit aztán a nyolcnapos ünnep elteltével – visszavásárolnak. Ami jó a tésztának, tarhonyának Peszách előtt – az jó lehet esetleg a lökhajtásos Jumbó gépeknek is. Az utóbbi hírek szerint a közlekedésügyi miniszter ellene döntött, mivel mint nemzeti légitársaságnak fontos, hogy megmaradjon a zsidó jellege és nem repüljön szombatonként.

Kóser-konszern

    124 millió dollárért vette meg a B. Manschewitz Co.-t, az Egyesült Államok legnagyobb kóser élelmiszerkonszernjét a R. A. B. Enterprises Inc.

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 33. szám – 2014. augusztus 13.