ZSIDÓ VILÁGHÍRADÓ

CSÖKKEN A ZSIDÓ ADAKOZÁS

ERRŐL IS A ZSIDÓK TEHETNEK…

ZSIDÓK SZÁMÁRA SZABAD VALLÁSGYAKORLAT TEHERÁNBAN

Csökken a zsidó adakozás

            Az Izraelnek jutatott amerikai segélyalapok forradalmi változáson mentek át, aminek következtében a United Jewish Appeal (UJA), amely évtizedekig az izraeli adományok fő közvetítője volt, elvesztette jelentőségét, mivel az adományok nagy része ma már nem e szervezet útján érkezik az országba.

            Ez az egyik következtetés, amit Jack Wetheimer professzor, a New York-i Zsidó Teológia Szeminárium kormányzója vont le “Mai irányzatok az amerikai zsidó emberbaráti tevékenységben” című most megjelent tanulmányában. Kimutatta, hogy az UJA-n kívül kétszer annyi adomány érkezik Izraelbe, mint annak közvetítésével. A UJA-n kívüli szervezetek (különböző baráti társaságok) speciális izraeli segélyirodákat hoztak létre. Ezek a szervezetek 1995-ben 690 millió dollár adományt jutattak Izraelbe, amíg az UJA csak 369,2 milliót.

            A két évvel még az amerikai zsidóság 4,2–4,4 milliárd dollárt adott izraeli célokra. Az UJA-n keresztül érkező adományok 50 %-ról 42 %-ra estek a 80-as években. Az UJA 1994-ben az Izraelnek szóló adományoknak már kevesebb, mint 40%-át közvetítette. Másik tendencia, a professzor szerint, hogy az amerikai zsidóság, ahelyett, hogy Izraelnek adná az adományokat, a helyi, amerikai zsidók szükségleteit igyekszik kielégíteni.

            Az UJA szóvivője a Globes-nak adott válaszában közölte, hogy az izraeli sok, az számlákra folyósított adományt azért állítottak le, mert Izraelben diszkriminálták a konzervatív és a reform zsidóságot. Wertheimer szerint az UJA-n keresztül folyósított összegek még azelőtt álltak le, mielőtt a pluralizmusról szóló vita elkezdődött volna. A professzor hozzátette, hogy a jelen krízis a fent vázolt folyamatot fel fogja gyorsítani.

Erről is a zsidók tehetnek….

            Egy újabb kutatás gyökeresen megváltoztat(hat)ja az eddig megdönthetetlennek hitt tudományos felfogást, amely szerint Kínát Marco Polo fedezte fel.

            Egy angol kutató, David Cellburn, kutatásainak eredményét közli a londoni Guardian.

            Eszerint egy Jáákob nevű olasz zsidó volt az, aki 1271-ben elsőnek érkezett Európából Kínába. Ez kb. 200 évvel azelőtt volt, hogy Marco Polo Kínába utazott. A Guardian szerint, David Cellburn, az oxfordi egyetem kutató professzora megfejtette és lefordította egy David nevezetű olasz zsidó feljegyzéseit és útinaplóját, amelyből kiderül, hogy Jáákov hajója 1271. augusztusában a délkelet kínai Zeiton kikötőjében horgonyzott le.

            Az anyagot a kutató olasz kollegáitól kapta, és a Guardian szerint az egyetlen probléma az, hogy Cellbrun kötelezte magát, hogy nem adja ki az eredeti dokumentumokat, nem is mutatja meg azokat senkinek, és nem fedi fel eredetüket, mivel “az olaszoknak kellemetlen lenne, ha kitudódna: zsidó és nem katolikus utazó fedezte fel Kínát”.

            Több brit kutató szerint nem biztos, hogy Marco Polo egyáltalán volt Kínában.

Zsidók számára szabad vallásgyakorlat Teheránban

            A New Yorkban működő Emberi Jogokat Figyelő Bizottság azt követelte Khatamitól, Irán új elnökétől, hogy szüntesse be egyes nemzeti és vallási kisebbségek hátrányos megkülönböztetését. A felhívás különösen az úgynevezett “bahaisz” vallásúak és az evangélikusok érdekében emelte fel a szavát. Szakértők szerint az evangélikusok azért részesülnek hátrányosan megkülönböztetésben, mert megkeresztelik az iráni muzulmánokat. Más, mint például az örmény és az asszír keresztény csoportok csak saját közösségükön belül tevékenykednek. Iránban kormányhivatalokban állást, valamint a hadseregben magas posztot csak siíta mohamedánok érhetnek el.

            A keresztények (az evangélikusok kivételével), a zoroaszteriek, és a zsidók nem szenvednek hátrányos megkülönböztetésben. Tehát a keresztények és a zsidók szabadon gyakorolhatják vallásukat. Azonban egyes vallási csoportokat, mint például a bahaistákat nem tekintenek vallásnak, hanem csak félrevezető szektáknak.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 54. szám – 2014. augusztus 5.