ZSIDÓ VILÁGHÍRADÓ

“Hármasikrek” a Vasváriban

“Szólt a kakas…”

Hány zsidó él Kisvárdán?

Esküvő – az óvodában

Kiárusított zsidók

David Moskovits – a kormány vendége

Lág Báomer – Tunéziában

“Adolf Hitler” Herzlián…

“Hármasikrek” a Vasváriban

Éppen Sávuot második napján – amikor halottainkról emlékezünk – örömteli esemény volt a Vasvári Pál utcai lubavicsi zsinagógában, amelynek során szinte “hármasikrek születtek”, vagyis egyszerre három zsidó – anya és két lánya – kapott zsidó nevet.

A Cserne család három tagja a Golda, Cháná és Szárá nevet kapta, és ezzel kiteljesedett zsidóságuk amibe beleszülettek és amit az utóbbi években már gyakorolnak is. Az nagyobbik kislány a Gán Menáchem óvoda növendéke.

Az ima után tartott kidduson Oberlander Báruch rabbi, a lubavicsi templom szellemi vezetője kifejtette a zsidó név fontosságát a zsidó identitás-tudat szempontjából, majd Jiszráél Davidovits és Slomó Köves rabbijelöltek (egyikük Izraelben a másik párizsi jesivában tanul) tartottak chászid-filozófiai elmélkedést az ünnep, Sávuot jelentőségéről.

“Szólt a kakas…”

Ilyesmi már igen rég – talán sohasem – volt Budapesten. A Lág Báomert megelőző szombatot Pesten töltötte és a sábesz kimenetele után “fellépett” a Wesselényi utcai iskolában Menáchem Mendel Taub, az izraeli Bné-Brákban székelő kállói rebbe, a dinasztia alapítójának, a szentéletű Eizik Taubnak egyenes ági leszármazottja és szellemi örököse.

A rebbe – kinek jöttét Jiszráél Zvi Neumann rabbi, az iskola igazgatója, kezdeményezte – lebilincselte hallgatóit beszédével és énekeivel, köztük a már klasszikussá vált Szól a kakas már… című, magyar népdalból chászid himnusszá vált énekkel.

A rebbe beszédében külön kiemelte a Pesten működő lubavicsi sáliáchnak (Oberlander Báruchnak) a zsidóság megőrzése és megerősítése érdekében kifejtett tevékenységét és felhívta hallgatóságát, forduljanak a sáliáchhoz minden, a zsidó létet érintő ügyben. (Tudósítónk megjegyzi, hogy a tipikus pesti gyakorlatnak megfelelően a rebbe ezen szavait a hivatalos fordító – nem fordította magyarra, ő tudja miért…). Egyébként a kállói rebbe, Izraelbe történő visszatérése után interjút adott egy ottani elterjedt, Jom Hásisi című hébernyelvű hetilapnak, amelyben megismételte a lubavicsi sáliáchra vonatkozó felhívását.

Lág Báomer napján a rebbe Nagykállóba utazott, ahol őse sírjánál meggyújtotta a hagyományos fáklyát, majd Lengyelországba utazott, ahol a chaszidizmus alapítóinak sírjait látogatta.

Hány zsidó él Kisvárdán?

A Vasvári Pál utcai lubavicsi zsinagóga kultúrtermében tartották június 15-én a vészkorszak kisvárdai áldozatainak 50-ik ázkáráját. A szép számban összejött várdaiak előtt Karádi Gábor, a MAZSIHISZ elöljárója és a templomkörzet elnöke – maga is kisvárdai – beszélt és felvázolta a jövőben tartandó megemlékezések, más, lehetséges, konstruktívabb formáit.

A vendégként jelenlevő izraeli Naftali Kraus – aki a meghívott de távol levő rabbi helyett beszélt – megkérdezte a jelenlevőket, miért nem hozták el a megemlékezésre gyermekeiket, unokáikat is – mivel csak akkor és azzal tudjuk az áldozatok emlékét a kellő formában megőrizni, ha előre tekintünk és biztosítjuk a zsidóság jövőjét. A szónok megpróbálta számba venni hány zsidó él manapság Kisvárdán – a jelenlevők szerint 10-20 – és felhívta a figyelmet arra, mennyire fontos megmentésük a zsidóság szempontjából.

Kerekes Béla főkántor Kél málé ráchámim imája után a jelenlévők kollektív kádist mondtak, majd kötetlen beszélgetésben elevenítettek fel gyerekkori kisvárdai emlékeket.

Kisvárdáról 4 ezer zsidót deportáltak a nácik – a deportáltak nagy része a Holocaust áldozata lett. Izraelben ma néhány száz Kisvárdáról és környékéről elszármazott zsidó él.

Esküvő – az óvodában

Lág Báomer-kor tartotta Surányi Eszter és Rácz András esküvőjét Budán, a Gán Menáchem lubavicsi óvodában. A magyarszármazású, Izraelben élő párt Oberlander Baruch rabbi adta össze és az esküvőn mindenki ott volt aki számít a zsidó Budapesten. A Sevá Bráchot a Hanna étteremben volt.

Kiárusított zsidók

Egy nemrégiben közzétett jelentés szerint Nicolae Ceausescu, a román kommunista diktátor uralma alatt Románia több millió dollárt, autókat és ingatlanokat kapott azért, hogy a romániai zsidók és a német kisebbség kivándorolhasson.

Mindkét közösség vezetői most ismerték el első ízben, hogy a “Peregrine hadműveletnek” nevezett akció, melynek során a román állam pénzt kapott a kivándorlás engedélyezéséért, valóban létezett.

David Moskovits – a kormány vendége

Május utolsó napjaiban tartották Budapesten azt a nagyszabású nemzetközi konferenciát, amire a magyar kormány többszáz nemzetközi gazdasági szakembert és más világhírű notabilitást hívott meg, hogy megvitassák Magyarország helyzetét az ezredfordulón, illetve a NATO-hoz való csatlakozás sorsdöntő időszakában.

A meghívott vendégek között volt David Moskovits, az ismert amerikai chászid üzletember, a Cheszed LöÁvrahám mozgalom élharcosa, a prominens ászkán, aki évekkel ezelőtt Budapesten kezdeményezte és megalapította a Mászoret Ávot nevű amerikai alapítványi iskolát, ma pedig a Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának alapító elnöke.

David Moskovitsot maga Horn miniszterelnök hívta meg a konferenciára és a szervezők biztosították számára a kóser ellátást és a szombat maradéktalanul halachikus megtartását. Moskovits megjelenése és felszólalása a konferencián, nagy érdeklődést váltott ki a résztvevők körében. (N.K.)

Lág Báomer – Tunéziában

A londoni Jewish Chronicle arról tudósít, hogy hatezer zsidó vett részt a tunéziai Djerba szigetén megrendezett zarándoklaton. A résztvevők fele Franciaországból érkezett. Az ünnepség fénypontján az Al-Ghriba zsinagóga Tóra-tekercseit vitték végig két szomszédos falun. Jelen volt Bin Ali elnök személyes képviselője is. Tunéziában ma mintegy 3000 zsidó él, a korábbi 120 ezres közösség nagy része Izraelben, Franciaországban és Kanadában lelt új hazára.

Djerba szigeten egy nagy lubavicsi Iskola működik, Niszán Pinson, az ottani chábád rabbi vezetésével.

“Adolf Hitler” Herzlián…

Kiutasították Izraelből a berlini Opera egyik kürtösét, aki illuminált állapotban súlyosan megsértette vendéglátóit, amikor a herzliai Sáron Hotel bárjában a számlát nem a saját nevén – Gerd Reinke – írta alá, hanem Adolf Hitlerként.

Amikor a pincér tiltakozott, “Hitler” azzal érvelt hogy … csak viccelt. Az ízléstelen vicc szerzőjét Izrael azonnali elhagyására szólították fel, otthon ügyészségi eljárás indul ellene.

ZSIDÓ VILÁGHÍRADÓ

Elmaradt a hadgyakorlat – a Szombat miatt

Az izraeli hadsereg zsidó vallási jellege nemcsak abban merül ki, hogy a menázsi benne szigorúan kóser. Ez szinte természetes – hiszen hogyan is lehetne másként.

Azt azonban már kevesen tudják, hogy a tábori rabbiknak széles beleszólási joga szigorúan katonai természetű dolgokat illetően is – amennyiben azok valahogy összefüggnek vagy a vallási törvényekkel, mint pl. a szombattartással, vagy – ne adj Isten – ellentétben állnak azzal.

Nemrég a középső hadtest hadgyakorlatot tervezett, aminek középpontjában a váratlan mozgósítási készültség állt – volna. Ugyanis, a gyakorlatot szombat estére tervezték, fél órával a szombat kimenetele utánra. Ekkor kellett volna a küldöncöknek a sürgős behívókkal a tartalékosok lakásaira sietni, illetve azokat telefonon elérni és jelszavak által azonnali jelleggel bevonultatni.

Ez így rendben is lett volna – elméletileg – hiszen a szombat kimenetele utánról van szó (a zsidó szombat a péntek esti gyertyagyújtástól szombat estig tart, kb. 25 órán keresztül), de a katonai fő rabbinátus illetékesei attól tartottak, hogy a fél óra kevés és a manőver masszív szombatszegéshez fog vezetni. Ennél fogva a központi hadtest alezredesi rangban lévő főrabbija arra kérte a vezénylő tábornokot, hogy a gyakorlatot halasszák el egy órával – úgy, hogy az másfél órával a szombat kimenetele után kezdődjön.

Mivel a válasz nem volt egyértelműen pozitív, a “labda” feljebb repült, immár a hadsereg főrabbijához, aki a maga részéről a vezérkari főnökhöz fordult. A vége az lett, hogy a hadsereg úgy határozott, hogy mivel ilyenkor nyáron “hosszú a nappal és rövid az éjszaka” a gyakorlatot elhalasszák más időpontra.

És mi lesz ha valóban arra kerül a sor, hogy sürgős mozgósításra van szükség? – kérdezte egy szkeptikus lélek.

Az Isten megsegíti a szombat őrzőit – hangzott az optimista válasz.

Százezrek a rebbe sírjánál a negyedik évfordulón

Hívek százezrei vettek részt a néhai lubavicsi rebbe idei negyedik halálozási évfordulóján, New Yorkban. A temető mellett létesített sátortáborban népes csoportok tanultak, imádkoztak és a rebbe cselekedeteit felelevenítve tisztelegtek a húszadik század egyik legnagyobb zsidó géniuszának emléke előtt, akinek meghatározó szerepe volt a Holocaust utáni generációk megmentésében a zsidó nép számára.

A világ minden részéről érkező küldöttek testvéri egységben töltötték a Jáhrzeit napját, ami az idén szombatra, Támuz hó harmadikára esett. Az összejövetel kidomborította a Chábád chaszidizmus egységét, ami a záloga annak, hogy a jelenlegi nehéz időkben is folytatják a rebbe által rájuk testált küldetést, ami nem más, mint a Báál-Sém-Tovi eszmék terjesztése a zsidóság legszélesebb rétegei körében.

A késő éjszakába nyúló chászid összejövetelek (Hitváádujot), amelyekben a rebbéről regéltek a hívek – személyes élmények alapján – olyan mély benyomást tettek a résztvevőkben, aminek elmúlhatatlan hatása a jövőben fog megmutatkozni. Tervek születtek újabb projektumok létesítésére és a meglévők kibővítésére, további sáliáchok kiküldéséről született döntés és a jelenlevők egyöntetűen foglalták imáikba azt az óhajukat, hogy a jó Isten küldje el mielőbb a Messiást, aki visszatéríti a zsidókat gyökereikhez és a lehető legmagasabb szellemi szintre emeli őket.

Hasonló jellegű chászid összejöveteleket tartottak világszerte, a zsidó diaszpóra csomópontjaiban, valamint mindenütt ahol lubavicsi sáliáchok vannak.

Perelni készül a CIA zsidó alkalmazottja

Adam Ciralsky amerikai-zsidó ügyvéd jogászi minőségben dolgozott a Cégnél. Most jómaga is ügyvédet fogadott Neal Shear személyében, és arra készül, hogy nagy összegű kártérítésre perelje be a CIA-t, mivel a biztonsági ellenőrzések során állítólag zsidó volta miatt zaklatták.

Ciralsky 1996 óta dolgozott a CIA-nál. Tavaly októbertől fizetett szabadságra küldték, miután rákerült a sor, hogy beosztásánál fogva részt vegyen egy időre a Nemzetbiztonsági Tanács munkájában. Ezalatt hazugságvizsgálatnak vetették alá, ami nem lett volna baj; de azt állítja, hogy a biztonsági ellenőrzés alatt emberi méltóságát sértő kérdéseket tettek fel, s zsidó származása miatt megkérdőjelezték állampolgári hűségét, felhozva többek közt, hogy Ciralsky szegről-végről rokona néhai Cháim Weizmannak, Izrael első elnökének.

Ciralsky szerint az ő ügye nem egyedi, a CIA-nál rendszeresen zaklatják a biztonsági ellenőrzés során a zsidó alkalmazottakat a zsidósághoz, Izraelhez, a cionizmushoz fűződő viszonyukra, izraeli családi kapcsolataikra, zsidó szervezetekben való részvételükre vonatkozó kérdésekkel.

A leendő felperes nem nyilatkozott arról, mekkora összegű kártérítésre tart igényt, lévén még folynak a tárgyalások közte és a CIA között.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 38. szám – 2014. július 30.