Zsidó világhíradó
Tfilát Smuél — Sámuel imája

Nyomdában van, és rövidesen megjelenik az új, modern magyar nyelvre lefordított zsidó imakönyv, a Tfilát Smuél, amelyből élvezet lesz imádkozni.

A kötet teljességre törekszik: minden a helyén van benne, úgyhogy nem kell lapozgatni, és Naftali Kraus rövid lapalji magyarázatai egészítik ki az imákat.

Az imakönyv, amelyet Simon Sároni, a neves műfordító ültetett át magyar nyelvre, és Naftali Kraus lektorált, reb Zeév Benzur, az ismert bécsi zsidó üzletember és filantróp édesapjának nevét viseli. Smuél Blaustein a budapesti ortodoxia megbecsült tagja volt, és fia úgy tiszteli meg édesapja emlékét, hogy jelentős adománnyal járult hozzá az imakönyv kiadásához.

A tízezer példányban megjelenő, körülbelül hétszáz oldalas imakönyv már előjegyezhető az Egység szerkesztőségében.

Az előállítás költségei — a fordítás, a szedés, nyomás, kötés stb. — körülbelül négymillió forintot tesznek ki. Ennek mintegy egyharmada még hiányzik. A kiadó, a Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület a ====== oldalon olvasható felhívással fordul a magyar zsidósághoz, hogy támogassa ezt a maga nemében páratlan vállalkozást.

“És imádkozott Smuél az Örökkévalóhoz…” (1Smuél 8:6.)

Zoltai Gusztáv és David Kraus kitüntetése

Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz ügyvezető igazgatója hatvanadik születésnapja alkalmából a magyarországi zsidóság vezetőjeként végzett tevékenységéért a Magyar Köztársaság Tisztikeresztjét vehette át Göncz Árpád köztársasági elnöktől. Ugyanebben a kitüntetésben részesült David Kraus, Izrael Állam előző magyarországi nagykövete a magyar–izraeli kapcsolatok erősítéséért. Az Egység szerkesztősége csatlakozik a — bizonyára számos — gratulálóhoz!

Egyéves évforduló

A chászid közösségek nemrég világszerte gyászünnepségeket tartottak a lubavicsi rebbe elhunytának első évfordulóján, támuz 3-án. Amerikában a Kongresszus és a Szenátus megemlékezett a rebbéről, és méltatta érdemeit a zsidó nevelés terén. Clinton elnök bemutatta az amerikai kormány által a rebbe tiszteletére kiadott aranyérmet. A rebbe hívei az egész világon népes gyűléseken fogadták meg, hogy folytatják életművét, a tanítás terjesztését és a zsidók közelebb hozását a zsidósághoz.

Új főrabbi Romániában

Több mint egy évvel dr. Mose Rosen romániai főrabbi halála után új főrabbit választott a bukaresti hitközség, az ottani Joint-kirendeltség hathatós segítségével. Az új rabbi dr. Ezékiel Márk, a Bár Ilán Egyetem professzora, aki romániai születésű, de eddig nem működött rabbiként. Romániában körülbelül tízezer zsidó él, nagy részük idős, beteg ember, aki a Joint segítségére szorul.

Róma: Zsidó gyerek a sarokban

Az olasz főváros egyik állami általános iskolájában a tanítónő büntetésül a sarokba állított egy zsidó fiút, aki a reggeli ima során nem volt hajlandó keresztet vetni. A szülők tiltakozására a tanítónő azt mondta, hogy az a zsidó gyerek, aki nem akar keresztet vetni, tanuljon zsidó iskolában…

New York: Dicsérik a “királyt”

Azok az merikai turisták, akik az elmúlt hónapokban Pesten jártak, tele szájjal dicsérik az újonnan megnyílt King szállót és vendéglőt, ahol kulturált módon lehet étkezni, szigorúan kóser ételeket, a pesti ortodox főrabbi és egy izraeli másgiách, Bilicer bácsi felügyelete alatt. vendégek a színvonalas koszt és a kényelmes, minden igényt kielégítő szobák mellett főleg az olcsó árakat dicsérik, amelyek a Kinget vékonypénzű turisták számára is elérhetővé és élvezhetővé teszik. Az új hotel és vendéglő, amely a Nagydiófa utca 27. alatt működik, rövid idő alatt a pesti intelligencia kedvenc találkozóhelye lett.

London: zsidó szervezetek tiltakoztak egy anglikán pap felhívása ellen, aki arra kérte közössége tagjait, hogy “imádkozzanak Hitler lelkiüdvéért”. Keresztények is elítélték a pap kezdeményezését, mivel “Hitler cselekedeteire nincs bocsánat”.

Tunézia: Egy kisvárosi gimnázium két zsidó lány tanulója megtagadta az érettségi vizsga letételét, mivel az Sávuot ünnepén lett volna. Jobb híján Zian El-Abdein Ben-Ali államelnökhöz fordultak, aki igazat adott nekik, és utasítást adott, hogy küldjenek ki külön vizsgabiztost, aki előtt a lányok magánúton levizsgázhatnak, és nem kell megszegniük a Tóra-adás ünnepét.

Izraeli rabbik a prostitúció ellen

Izraeli rabbik és vallásos szervezetek tiltakoznak a prostitúció legalizálása ellen Tel Avivban, ahol a városháza egy piroslámpás negyedet tervez, hogy ezzel elejét vegye a törvénytelen prostitúció okozta veszélyeknek. A rabbik hangsúlyozzák, hogy a zsidó vallás szigorúan ellenzi a prostitúció minden megnyilvánulási formáját. Ha a rendőrség nem képes megbirkózni a jelenséggel, ez nem indokolja a legalizálást, mert ugyanezzel a logikával az emberölést is legalizálni lehet – mondják a rabbik.

MIKOR VALLÁSI KÉRDÉS A VISSZAVONULÁS?

A küszöbönálló ciszjordániai visszavonulás előre nem látott probléma elé állítja az izraeli hadvezetést. Nem elég az arab terrorral megküzdeni: a szélsőséges rabbiszervezetek vallási tilalom alá helyezik a visszavonulást, illetve Erec Jiszráél, a Szentföld területeinek arab kézre adását. Ezt a háláchá, a zsidó törvény ellenzi, mondják, és utasítják híveiket, köztük katonákat, akik szolgálati idejükkel egyidejűleg jesivánövendékek is, hogy ne teljesítsék feljebbvalóik parancsait. Az országos főrabbik, Lau és Báksi Doron ellenzik a szélsőséges felfogást, de nincs elég tekintélyük, hogy erélyesen megtiltsák a napi politika összekeverését a háláchával. A telepesek rabbijai, valamint egy új, magát “Életmentésnek”, Pikuách Nefesnek nevező rabbiszervezet ellenszegülésre hívja fel a katonákat, ha települések kiürítésében kell segédkezniük.

Megjelent: Egység Magazin 5. évfolyam 22. szám – 2014. július 29.