ZSIDÓ VILÁGHÍRADÓ
Misszionárius tevékenység Izraelben
Aki méltatlannak érezte magát düchenolni
Magyar zsidó turisták izraeli kirándulása
Mecset nyílt a Kneszetben
Misszionárius tevékenység Izraelben

Kisebb keresztény szekták az utóbbi időben élénk misszionárius tevékenységet folytatnak Izraelben, főleg a FÁK országaiból bevándoroltak és gyermekeik körében. Tevékenységük törvénybe ütközik és a vallási hatóságok hatékony eszközöket keresnek a „lélekvadászat” leküzdésére.

A párosan házról házra járó misszionáriusok könyveket és ajándékokat osztogatnak és bizonyos esetekben megígérik, hogy elősegítik a család kivándorlását Amerikába vagy Kanadába. Érthető, hogy ez még a szekuláris hatóságoknak sincs ínyére, ők sem szeretnék ha Izrael átjáróház lenne a Kelet-Európából bevándorolt „olék” részére, akik misszionárius segítséggel hagynák el Izraelt és mennének Amerikába. Az utóbbi időben a katonai táborok közvetlen közelében is látni misszionáriusokat, akik a szabadságos katonákat igyekeznek megkörnyékezni.

Most hogy az egyik állami iskolában a 12 éves Bát micvá lányoknak olyan Bibliát adtak ajándékba, ami az ún. „újtestamentumot” is tartalmazza. Kitört a botrány és a nevelésügyi minisztérium azt kutatja, hogyan kerültek ilyen „dualista” Bibliák az állami iskolába. (Nem kell sokat kutatni: egy misszionárius társaságtól kapták, persze ingyen).

Aki méltatlannak érezte magát düchenolni

Izmos oszlop dőlt ki a Vasvári Pál utcai templom patinás épületéből, mely veszteség érzékenyen érinti az egész zsidó közösséget. Besenyő Miklós 86 éves kora ellenére fürge léptekkel sietett a zsinagógába, s fáradságot csak akkor mutatott, mikor már hazafelé tartott a kis csapat. Bármikor odaállt a bima elé, s elmondta a maftirt, de mint kohén méltatlannak érezte magát a düchenolás, az ünnepi áldás recitálására. A szövegben pedig ott a közösség szeretete, a szeretet, mely csakúgy áradt Besenyő Miklósból.

Nem elég, hogy emlékét megőrizzük, de jeles tulajdonságait mintegy példaként tekintve, követni is igyekszünk az ő figyelmességeit. Péntek délutánonként például telefonon gut sábeszt kívánt barátainak, ismerőseinek. Péntek délutánonként egy-egy emlékező gondolattal köszönjük ezt meg. (D.G.)

Magyar zsidó turisták izraeli kirándulása

Három hetet töltött Izraelben egy tanulmányúton az a 30 főnyi magyar zsidó, kit a Szochnut hozott Izraelbe, egy Budapesten működő zsidó klub, az ún. Perec-Ház kezdeményezésére. A tel-avivi Új Kelet című napilap híradása szerint, ez a klub a nagy jiddis író nevét viseli és szervező vezetője egy Lajos nevű rabbi.

Az Ú.K. tudósítója részt vett egy találkozón a csoport tagjaival, akikkel Itámár Jáoz-Keszt költő, Rónai András színész, Dán Dalmát humorista, Menáchem Zvi Káddári, Dov Landau és Jehudá Don professzorok valamint Andrew Sanders tudományos kutató, folytattak kötetlen beszélgetést. A Szochnut részéről Jichák Dáhán osztályvezető szervezte a kirándulást, melynek nem egy résztvevője mér többször járt Izraelben. A lap szerint „bizonyos értelemben a vendégek Izrael polgárainak érzik magukat, és vállalják az ebből következő felelősséget”.

Mecset nyílt a Kneszetben

Megnyílt a Kneszetben az Al Haq Mosque, a Törvény Mecsetje. Az imatermet Dan Tichon, a Kneszet szóvivője nyitotta meg, a muzulmán hagyomány szerint, mezítláb. Üdvözölte a megjelenteket és örömét fejezte ki, hogy mostantól fogva lehetőségük nyílt az izraeli parlament, a Kneszet arab tagjainak is arra, hogy hitük szerint imádkozhassanak a munkahelyükön.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 4. szám – 2014. július 21.