ZSIDÓ VILÁGHÍRADÓ

Elvették a “hechsert” a tel-avivi magyar vendéglőtől

Jesivák Lányoknak

“Halálbüntetést a szombatszegőnek”?

Elvették a “hechsert” a tel-avivi magyar vendéglőtől

Újabban a tel-avivi rabbinátus kezdi komolyan venni dolgát és odafigyelni arra, mit-hogyan tesznek azokon a vendéglátó helyeken, ahol a rabbiságtól kapott kósersági bizonylat nélkül, egy vallásos ember be nem teszi a lábát.

Erre azután került sor, hogy egyre több ún. mehádrin (ortodox) hechser kerül a vendéglők falaira, mivel ez gazdasági szempontból is kifizetődik. Az elmúlt hetekben a tel-avivi rabbinátus öt vendéglőtől vonta meg a hechsert, mert kiderült, hogy mik történnek a felügyelő (másgiách) háta mögött.

Az egyik vendéglőben a tulajdonos tréfli húst vett, “kéz alatt”, ami még orvosi ellenőrzésen sem esett át. Ez a vendégek egyészségét is veszélyeztette, nemcsak a vallási előírásokat. Ez az öt étterem között van az egyik ismert tel-avivi “magyar” étterem is. (A hechser megvonását a rabbinátus falragaszokon valamint a lapokban közzétett hirdetésekben hozza a közönség tudomására.)

A legtöbb helyi rabbinátus három hónapra szóló hechsert ad, amit időről-időre meg kell újítani. Ha megvonják – ez nem örök-harag. Egy idő után, ha a vendéglő tulajdonosa megígéri, hogy ezentúl tartja magát az előírásokhoz – újra megadják neki a hechsert, és esetleg szigorítanak a felügyeleten.

Jesivák Lányoknak

A legújabb divat Izraelben: jesivák lányoknak. A Nemzeti-vallásos párt égisze alatt működő leány-középiskolák (michlálot) végzőinek felsőfokú vallási oktatást biztosító ún. jesivákat létesítenek, amik hasonlóképpen működnek, mint az ortodox körökben ismert jesivák, ahol a serdülő korú fiatalok kapnak magas szintű és szigorúan vallásos nevelést.

A vallásügyi miniszter helyettese, Jigál Bibi, elmondta hogy a vallásos lányok körében nagy a lelkesedés az ilyen szintű, magas fokú, Tóra tanulás iránt. Ez egy olyan jelenség ami eddig nem nagyon volt Izraelben. A rabbik támogatják az új irányzatot, bár a Talmud előírja, hogy lányoknak nem kell Tórát tanulni, de most a korszellemnek megfelelően, a zsidó család vallási alapja főleg a családanyán nyugszik és ennek megfelelően a lányoknak sokkal többet kell tudniuk mint korábban…

“Halálbüntetést a szombatszegőnek”?

Nem régen az izraeli vallásos pártok tömeges tüntetést szerveztek a Tel-Avivban egyre jobban terjedő szombatszegés ellen, ami rontja a “Status-quot”, ami vallási ügyekben Izraelben érvényben van. Az elmúlt években Tel-Avivban sorra nyitva tartanak szombaton is üzletek, vendéglők, bárok és lokálok, valamint rendszeresen tartanak mozi és színházi előadásokat, az érvényben lévő polgári törvény megszegésével. De e felett hallgatólagosan szemet hunynak a hatóságok és azt nem érvényesítik.

A tüntetésen részvett az országos főrabbi, Jiszráél Lau is, valamint a volt szfárádi főrabbi, Ovádjá Joszéf, is, aki jelenleg a legnagyobb vallásos párt, a Sász (10 mandátum a parlamentben és a mérleg nyelve a kormányban) szellemi patrónusa. Míg Lau, aki a mérsékelt ortodoxiát képviseli, kérte viseltessenek több tisztelettel a szombat szentsége iránt, addig Joszéf rabbi idézte a Tóra vonatkozó passzusát, ami úgy szól, hogy “tartsátok meg a szombatot, tartsátok szentnek! Meg kell halnia annak aki megszentségteleníti… meg kell halnia annak aki valamilyen munkát végez a szombat napján…” (2Mózes 31:14-16.).

A rabbi szavai nagy felzúdulást keltettek, a média csaknem kizárólag ezt idézte. Hogyan lehet ma, a XXI. század küszöbén azt mondani, hogy halállal kell lakoljon a szombatszegő?!

Ezzel szemben a vallásosok azzal érvelnek, hogy senki sem követelte a halálbüntetés bevezetését a szombatszegésért (Izraelben egyáltalán nincs halálbüntetés, még gyilkos terroristákat is csak életfogytiglanra lehet ítélni), sőt a háromezer éves zsidó vallási irodalomban – a Tórától napjainkig – egyetlen egy eset ismeretes, amikor szombatszegőt halálra ítéltek és kivégeztek, hogy példát statuáljanak. Ez volt, az a héber (a hagyomány szerint Clofchád), aki rőzsét szedett szombaton, nem sokkal a Tóraadás után, kb. 3300 évvel ezelőtt (4Mózes 15:32-33.) és a Talmud szerint ez volt a második szombat, miután annak megszentelését a zsidók a Szináj hegyen parancsba kapták. Ugyancsak a Talmud szerint ha a zsidók két egymásután következő szombatot annak a rendje és módja szerint megtartanának – azonnal jönne a megváltás, de ezt Clofchád megakadályozta…

A tüntetést megelőzően az egyik vallásos párt sajtóértekezletet tartott ahol az egyik szóvivő, az erdélyi származású Pinchász Horovitz rabbi, azt mondta, hogy a Holocaust ott kezdődött, és Hitler ott került hatalomra, ahol a zsidók 95% asszimilálódott és elhagyta ősei hitét. Szavai szintén nagy felzúdulást keltettek.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 16. szám – 2014. július 28.