Micháel Szelá professzor a zsidó állam vezető immunológusa volt és a Weizmann Intézet hatodik elnökeként szolgált – tájékoztat az Arutz7.

A tudós olyan fontos gyógyszerek kifejlesztésében és szabadalmaztatásában vett részt, mint a sclerosis multiplex ellen hatékony Copaxone és a rák ellen alkalmazott Erbitux. A legbüszkébb azonban nem ezekre volt, hanem az immunrendszer genetikai irányításában elért áttöréseire, melyekkel az immunológia új ágát teremtette meg. A legnagyobb eredményeit az immunrendszer működését kiváltó antigén molekulák kutatásában érte el.

Micháel Szelá 1924-ben született Lengyelországban és már fiatal korában is a kémia érdekelte. Családja a háború elől Romániába, majd 1941-ben a Szentföldre menekült. Rokonságának nagy része Lengyelországban maradt és a soában gyilkolták meg őket. A 17 éves Szelá beiratkozott a Héber Egyetem kémia szakára, ahol mesterdiplomát szerzett. A doktori tanulmányait Genfben kezdte meg, ám ezt néhány hónap elteltével félbeszakította, hogy az Olaszországban gyülekező holokauszt-túlélők Izraelbe vándorlását segítse. Izrael függetlenségének kikiáltása után a csehszlovákiai diplomáciai képviselet gazdasági titkáraként dolgozott. 1950-ben visszatért Izraelbe, ahol csatlakozott a Weizmann Intézethez és a világhírű biofizikus, Efrájim Kácir tanítványa lett.

Kácir poliaminosavakkal, olyan szintetikus modellekkel dolgozott, amelyek megkönnyítik a fehérjék tanulmányozását. Szelá azonban úgy gondolta, hogy ezek a molekulák biológiai funkciókat is elláthatnak és antigénként szolgálhatnak. E területen végzett kutatásai eredményeként doktori fokozatot szerzett a Héber Egyetemen, majd 1963-ban professzori kinevezést kapott.

Szelá sokéves tudományos kutatásának fő témája a biológiailag hasznos makromolekulák kémiai szerkezetének és biológiai funkciójának feltárása volt.

Elsősorban a fehérjék szerkezete, működése és hatásmechanizmusa, valamint az immunológiai jelenségek molekuláris alapjainak és az immunválasz genetikai szabályozásának megértése érdekelte. Rákkutatással is foglalkozott, olyan molekulákat hozott létre, amelyek blokkolják a rákos sejtek receptorait.

A professzor többféle tisztséget is betöltött a nemzetközileg is elismert Weizmann Intézetben: megalapította a kémiai immunológia részleget, a biológiai fakultást 12 éven át irányította, alelnöknek választották, majd 1975 és 1985 között az elnöki feladatokat látta el. Világszerte keresett tudós volt, olyan intézményekben tanított, mint az Amerikai Egészségügyi Intézet, a Massachusettsi Technológiai Intézet, a Harvard Egyetem, a College de France és a Pasteur Intézet.

Összesen több mint nyolcszáz tudományos cikket és könyvet publikált az immunológia, a biokémia és a molekuláris biológia területén.

Olyan külföldi tudományos szervezetek is tagjai és vezetői közé választották, mint a Max-Planck Intézet, a Bázeli Immunológiai Intézet, az Európai Molekuláris Biológia Szervezet vagy az Immunológiai Társaságok Nemzetközi Szervezete. Tagja volt az izraeli, az amerikai, az orosz és a francia tudományos akadémiának. Számtalan nemzetközi tudományos elismerése mellett a legbüszkébb az Izrael-díjra, a zsidó állam legmagasabb kitüntetésére volt, melyet igen fiatalon, 35 évesen vehetett át.

Díszdoktori címet a Héber Egyetemen, a Tel-Avivi Egyetemen, a Beer Seva-i Ben-Gurion Egyetemen, az Izrael Nyitott Egyetemen, a Bordeaux-i Egyetemen, a Strasbourg-i Egyetemen és az amerikai Tufts Egyetemen kapott. Emellett megtisztelték a francia Becsületrend tiszti fokozatával és a Német Érdemrend parancsnoki keresztjével.

A nevéhez fűződő Jedá-Szelá Alapítvány olyan alapkutatásokat támogat, amelyek máshonnan nem jutnak forráshoz. A tudomány mellett a kultúra nagy rajongója is volt: tíz éven át a híres Bátsevá Táncegyüttes vezetőtestületének elnöke volt és tagja volt a Rimon Zeneintézet és a Jeruzsálemi Zene- és Táncintézet vezetőségének is. Alapító tagja volt a Peresz Béke és Innovációs Központnak is és a Jicchák Rabin Központnak is.

Szelá professzor kilenc nyelven beszélt folyékonyan: héberül, lengyelül, németül, oroszul, románul, franciául, angolul, olaszul és csehül.

Az izraeli és a nemzetközi tudományos közösség mellett felesége, Szárá és három lányuk gyászolja.

Fotó: Weizmann Institute of Science

 
Megszakítás