A Kneszet képviselői és más, magas rangú vendégek részvételével emlékeztek meg Menachem Mendel Schneerson rabbi (1902-1994), a hetedik lubavicsi Rebbe örökségéről és az általa vezetett Chábád-mozgalom tevékenységéről.

A lubavicsi küldötteket – sokak számára talán meglepő módon – az erősen szekuláris, ellenzéki Jes Átid (Van Jövő) párt vezetője, Jáir Lápid méltatta meleg szavakkal: „Ők a zsidó népet és Izraelt szolgálják és megérdemlik az állam elismerését” – jelentette ki.

A megemlékezést a Rebbe támuz hó 3-i halálozási évfordulójához igazítva tartották, mely idén június 16-ra esett. Az eseményt a nemzeti-vallásos Bájit Hájehudi (Zsidó Otthon) párt képviselője, Sulámit Muálem szervezte az izraeli Chábád közösség vezetőségével együtt.

A kormány tagjai közül sokan tartották fontosnak, hogy személyesen vegyenek részt a rendezvényen. A megjelentek között volt Ájelet Sáked igazságügyi, Náftáli Benet oktatási, Uri Áriel mezőgazdasági, Miri Regev kulturális, Jiszráel Katz közlekedésügyi, Joáv Gálánt építésügyi, Zeev Elkin befogadási és Ájub Kárá kommunikációügyi miniszter.

Kárá, a kormány egyetlen drúz minisztere beszámolt egy emlékezetes bár-micvá ünnepségről, melyet Tel-Aviv lubavicsi küldöttei szerveztek.

A felszólalók a Rebbe tanítását és életművét méltatták, és nagy tisztelettel és szeretettel beszéltek a Chábád mozgalom világszerte működő központjairól, ahol minden zsidót örömmel fogadnak, világnézetétől és életmódjától függetlenül. Voltak, akik a lubavicsi küldöttek önfeláldozó munkáját emelték ki, mások a Rebbéhez fűződő személyes kapcsolatukról beszéltek.

Joszef Jicchák Áháronov rabbi, az izraeli Chábád közösségek szervezetének elnöke a követezőket mondta: „A Kneszet legkülönbözőbb frakciónak ittléte jól mutatja, hogy a Rebbe mennyire törődött a nemzet minden egyes csoportjával. A Rebbe folyamatosan azt sulykolta, hogy egységet kell teremtenünk a zsidók között, függetlenül az egyes emberek életvitelétől. Ez az ülés is azt bizonyítja, hogy a Rebbe útmutatása és munkája eredményes volt és az izraeli közgondolkodás részévé vált.”

A rendezvény végén természetesen nem maradhatott el a Rebbe által indított tfilin-kampány keretében a tfilinrakás, ami az évtizedek során a Chábád egyik védjegyévé vált. A megjelentek közül többen éltek a lehetőséggel, és tfilint öltve imádkoztak.

zsido.com

Forrás: Chabad.org

Megszakítás