Ebben az évben is meghirdeti az EMIH a hittanokta­tók képzését.

A hathetes kurzuson részt­vevők meg­­is­merkedhetnek a hitközség oktatói által kidol­go­zott, a magyar

oktatási rendszerben tanuló diákok igényeire szabott oktatási programmal. Emellett pedagógiai és pszichológiai ismereteket sze­rezhetnek és elmélyíthetik val­lási tudásukat is.

A kurzus június 8-án indul, a foglalkozásokra a Keren Or központban (1052, Károly körút 20.) kerül sor 18 órától 19.30-ig. Az oktatásba a közösség rabbijai és oktatói mellett a Bét Menáchem Általános Iskola szakértői is becsatlakoznak. Azok a résztvevők, akik a kurzus elvégzése után sikeres vizsgát tesznek, csatlakozhatnak az eddigi oktatói csapathoz, és hozzájuk hasonlóan Budapest területén lévő általános iskolákban kezdheti

meg az oktatást.

Az általá­nos iskolai kö­telező hit- és er­kölcs­tan­ok­ta­tásban immár mind a nyolc évfolya­mon részt vesznek a diákok. Az EMIH programját, amely a zsidó val­lás és a héber írás-olvasás alap­jainak megismertetését tűz­te ki célul, évről évre egyre többen választják. Jelenleg 25 fővárosi iskolában tanítanak oktatóink, akik munkájukért költségtérítést és utazási hozzájárulást is kapnak– tudtuk meg Szilánk Zsuzsától, a program vezetőjétől. „Az ideális oktató el­kötelezett tagja a közösségnek, biztos alaptudással rendelkezik a zsidó vallás terén és jól ért az általános iskolás korosztályhoz. Emellett fontos, hogy rugalmasan tudjon alkalmazkodni az iskolák órarendjéhez”.

Jelentkezés: hittan@zsido.com

További információ:

Szilánk Zsuzsa 

+36 30 160 9703