Újból három lábú a magyar zsidóság

2004. május 24-én tartotta alapító közgyűlését az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante). A közgyűlésen résztvevő emberek a statusquo történelmi szellemével azonosulva egy új, a jelenlegiektől független szervezetet hoztak létre, ezzel is színesítve a hazai zsidó hitélet palettáját és egy újabb lehetőséget adva annak a 90 ezer magyar zsidónak gyökereihez való visszatérésre, akik ma egyik hitközséghez sem éreznek kötődést. A aPest Megyei Bíróság 12.pk.60.298/2004/2. számú határozatában hivatalosan is be lett jegyezve. A bírósági határozat „az 1877. március 29.-i 7768/1887. V.K.M. rendelet alapján engedélyezett és újjáalakult „statusquo ante” elnevezésű izraelita hitközségek hitéleti tevékenységének megújítását” határozta meg az újjáalakult szervezet céljaként. A bírósági végzés 2004. augusztus 11-én jogerőre emelkedett.

Így újból teljessé válik a nagy múltú magyar zsidóság palettája. A magyar zsidóság újbólhárom lábon áll,a neológ (MAZSIHISZ), az ortodox (MAOH) és a statusquo (EMIH) együttes erővel munkálkodik a régi hagyományokra visszatekintő hazai zsidó élet reneszánszának felvirágoztatásán.

Az alábbiakban közéleti személyiségek üdvözleteiből idézünk:

Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség Vezetősége!

Üdvözlöm nemes fáradozásaikat, amelynek kitüntetett célja, hogy ápoló hittel tartsák ébren évezredes hagyományaikat, éltető öntudattal erősítsék meg zsidó identitásukat. Közös felelősségünknek kell tekintetnünk, hogy ennek kapcsán emlékeztessük magunkat több évszázados együttélésünkre, s az ennek során közösen elért eredményeinkre.

Őszinte szívvel kívánom Önöknek és személyükön keresztül közösségüknek, hogy együvé tartozásuk tudatában köszönthessék jeles ünnepeiket! S Önökkel egyetértően kívánom mindannyiunknak, hogy a megértő tisztelet, a befogadó szeretet és a béke jóléte töltse be elkövetkező mindennapjainkat!

Üdvözlettel, Mádl Ferenc

Örömömre szolgál, hogy hitközségük, bár felvállaltan ragaszkodik a zsidóság évezredes hagyományaihoz, kellőképpen nyitott a társadalom nem vallásos, a tradíciókat kevésbé megélő csoportjai és rétegei iránt. Az Önök által meghirdetett értékek és emberi célok ugyanis valamennyiünk javát szolgálják. Nem kívánhatunk ma többet és jobbat, mint az emberek közötti megértést, az egymás felé fordulást és a felebaráti együttérzésen alapuló békés világot.

A Ros Hásáná alkalmából erőt, egészséget és további jó munkát kívánok a hitközség valamennyi vezetőjének és tagjának.

Üdvözlettel, Dr. Lampert Mónika

Személyüknek és családjaiknak, boldog esztendőt kívánok.

Őszinte tisztelettel,

Erdő Péter bíboros, prímás, érsek

Tisztel Köves Úr!

Kitüntető figyelmét és megtisztelő jókívánságait köszönöm. Bízom abban, hogy miniszterelnöki munkák eredményeként nem csak a gazdaság fellendülésében, de a békés társadalmi együttélésben is kiemelkedő eredményeket sikerül elérnem. Ebben a reményben kívánok Önnek és családjának áldott újesztendőt.

Üdvözlettel, Gyurcsány Ferenc

Megjelent: Egység Magazin 15. évfolyam 55. szám – 2014. augusztus 3.