Új könyv
 

Bár Micvá: 13 beszélgetés a zsidóságról

Szép küllemű, gazdagon illusztrált és tartalma alapján a zsidó ismeretek kincsesbányájának tekinthető könyv érkezett Tel Avivból a budapesti Chabad Lubávics Egyesületben. Az Izráeli Szabadegyetem kiadásában megjelent mű, mint címe is jelzi elsősorban a vallásunk alapjaival és népünk történelmével, kultúrájával ismerkedők számára íródott. Ha tartalomjegyzékébe pillantunk és beleolvasunk az igényesen megírt fejezetekbe, akkor nyomban megállapítjuk, hogy bizony nem csak a bár micvá ifjú számára tartalmaz új ismereteket, hanem szüleik is hasznos tudnivalókra akadnak benne. A könyv egyaránt szól a gyermeknek, szülőnek és a tanítónak.

Történeti áttekintést nyerünk a zsidó életforma módosulásairól a különböző korszakokban. A nyelvről szóló fejezet a héber, mint a zsidóság ősi és legfontosabb nyelve említésekor felhívja a figyelmet a jiddisre, mint irodalmi nyelvre.

Jelképeink ismertetésekor számos ábrával illusztrált leírását találjuk a Dávid csillagnak, a menórának és a zsidóság egyéb jellegzetes tárgyának, szimbólumának.

A sábbát törvényei mellett megismerkedünk a szent naphoz fűződő szertartásokkal és szokásokkal.

A héber naptár bemutatását ünnepeink részletes ismertetése követi, amit érzékletesebbé és érthetőbbé tesz a sok-sok irodalmi idézet és a művészeti ábrázolások sokasága.

A “Rituális előírások és szertartások” című fejezet lépésről lépésre vezet a gyermek születését követő nyolcadik naptól a zsidó élet utolsó állomásáig, a temetőig és a gyász megnyilvánulásáig.

A 8. beszélgetés, amely a Bár Micvának, a 13. évét betöltött ifjúnak mondja el kötelességeit. Részletesen szól a töfilinről, a zsidó férfi legfontosabb micvájának eszközéről, kiemelve eszmei jelentőségét és használatának módját.

Megtudjuk, hogy bár a zsidóságban a nőt a parancsolatok nagy része nem köti, de akaratától függően betarthatja akár valamennyit. A nőre kötelező előirások csupán háziasszonyi feladataira vonatkoznak, valamint a sábbát és az egyéb ünnepek előestéjén történő gyertyagyújtásra.

Vallási előírásaink nem önmagukért vannak, hanem mindegyiküket mélységes társadalmi és erkölcsi jelentésű eszmék szövik át, amelyek felölelik az élet minden területét. Ennek ismertetésekor szemelvényeket kapunk a próféták, a Talmud és újabbkori bölcseink gondolataiból.

Az utolsó fejezetek végigtekintik az ókortól a jelenkorig a világ zsidósága és Erec Jiszráél, Izráel állama közötti kapcsolatot. A könyv külön fejezetet szentel az antiszemitizmus kérdésének és a Vészkorszaknak .

Megjelent: Egység Magazin 4. évfolyam 16. szám – 2014. július 28.