Jicchák Bácri rabbi felszólította az izraeli társadalmat, hogy könyörögjenek Donald Trump elnök győzelméért a közelgő amerikai választásokon, és egy imaszöveget is komponált e célra. A neves zsidó misztikus a háredi világ egyik múlt századi vezetőjét, a néhai Menáchem Mán Sách rabbit (1899-2001) idézte, aki szerint a zsidók kötelessége az Egyesült Államok jólétéért imádkozni, mert az “Izrael népével kegyes birodalom”.

Így hangzik Bácri rabbi imája magyarul:

„Aki megáldotta ősatyáinkat, Ábrahámot, Izsákot és Jákobot, Mózest, Áront, Dávidot és Salamont, az áldja meg nagyszerű elnökünket, Donald John Trumpot, Fred Trump fiát, amiért magára vállalta Izrael védelmét és támogatását. Ennek érdemében az Örökkévaló védelmezze és őrizze, mentse meg minden bajtól és nehézségtől, minden sérüléstől és betegségtől, és tegye hosszúvá uralkodásának idejét. Legyen meg Isten akarata, hogy további négy éven keresztül ő legyen az elnök és küldjön számára áldást és győzelmet, bármihez is fog az általa szeretett Izrael érdekében. Ez legyen az Ő akarata, s erre mondjátok: ámen”.

Forrás: Arutz7