Történelmi zsidó irányzat újjáéledése

 
Kiemelkedő jelentőségű esemény a magyar zsidóság életében

A napokban megtartotta újjáalakuló közgyűlését a történelmi Statusquo Ante zsidó felekezet. Az így létrejött Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség(Statusquo Ante) egy hagyományosan magyar zsidó irányzatot éleszt újjá. Az EMIHönálló, a neológ irányzatú MAZSIHISZ-től és az Autonom Ortodox felekezettől szervezetileg is független hitközségként működik. A statusquo ante tradíciójának megfelelően, az új hitközség minden magyar zsidónak lehetőséget nyújt vallásának gyakorlására, ősei hagyományainak megismerésére. A Hitközség minden zsidó szervezettel, együttműködve kívánja elérni céljait. Az újjáalakulást többek közt az Európai Zsidó Közösségek Tanácsa (ECJC) is üdvözölte, és az EMIH-et Tanácsba való belépésre hívta.

Három történelmi irányzat Magyarországon

 

Magyarországon az elmúlt közel másfél évszázadban három nagy zsidó irányzat, szerveződés működött. A Kiegyezés körül megalakult a vallás „korszerűsítését” ösztönző, kongresszusi (közismert nevén: neológ) hitközség. Ezzel egyidejűleg megszületett a szervezett ortodox hitközség, ahol hagyományokhoz való ragaszkodás egyet jelentett a neológoktól és a nem teljesen ortodox zsidóktól való teljes elzárkózással. A harmadik, Statusquo Ante néven ismert felekezet ugyancsak teljes mértékben ragaszkodott az ősi hagyományok megtartásához, és elvetette a vallás megreformálását, ugyanakkor elutasította a zsidóságot megosztó kettéválást, és minden zsidó felé nyitottan a zsidóság egységét és összetartását hirdette, a szakadás előtti állapotot kívánva visszaállítani.

A II. Világháború és a holokauszt mérhetetlen szellemi és fizikai pusztítását követőn, az új hatalom rövid időn belül létrehozta a Magyar Izraeliták Országos Képviseletét (MIOK), mely magába olvasztotta az ortodox és a statusquo hitközségeket is.

Ma már nincs valódi jelentősége az ortodox-neológ szakadásnak, hiszen ma Magyarországon főleg nem neológ vagy ortodox, hanem a hagyományaitól eltávolodott, részben azt kereső zsidók élnek.

A 90-es években, Magyarországon megkezdődött a zsidó hitélet reneszánsza. A régi gyökerek keresése során egyre többen tartank igényt egy olyan történelmi zsidó hagyományokon álló közösségre, amelyen keresztül az a több tízezer magyar zsidó is, aki jelenleg nem tartozik zsidó közösséghez otthonra találhat. Erre az igényre a válasz a statusquo ante újjáalakulása, mely hagyományainak megfelelően az egyik oldalról az ortodox hagyományokhoz ragaszkodik, ugyanakkor vallási affinitástól függetlenül minden zsidót szívesen közösségébe fogad.

 

Megjelent: Egység Magazin 14. évfolyam 54. szám – 2014. augusztus 3.