Tóra a Hiltonban

Több száz zsidó vett részt azon az impozáns ünnepségen a budapesti Hiltonban, amelyen beírták az utolsó betűket a Frank Judit által édesapja, néhai Frank Sándor emlékére Jeruzsálemben íratott Tóra-tekercsbe. A Tóra a Vasvári Pál utcai lubavicsi templomban van. Az ünnepségen, amelynek keretében chánukái gyertyagyújtás is volt, ortodox kóser menüt szolgáltak fel.

A “zsidó Budapest” rég látott — vagy talán sohasem — olyan impozáns zsidó ünnepséget, mint a Chánuká első estéjén rendezett volt a Hilton különtermében, amelyet egyenesen erre a célra “kaserolt” egy speciális különítmény. Kint a szabadban hideg volt, csak a Chánuká-gyertya lángja és a Máoz Cur dallama melegített. Bent viszont, az egyébként jól fűtött és nagyon szépen dekorált teremben a zsidó szellemiség melegítette a szíveket.

A kettős ünnepség kezdeményezője és szellemi szülőanyja Frank Judit pesti származású üzletasszony volt, aki édesapja, néhai Frank Sándor emlékére Izraelben íratott egy Tóra-tekercset, amelynek írását — az utolsó betűket — a Hiltonban fejezték be, az egyedülálló Chánuká-ünnepséggel egybekötve.

A meghívott vendégek, több mint háromszázan, gyönyörűen feldíszített teremben találták magukat, ahol minden asztalon díszes chánukái menóra várta őket. Videofilmen láthatták a Tóra-írás csínját-bínját, majd a Bécsből meghívott Tóra-másoló (szofér) a nagy nyilvánosság szeme láttára beírta az utolsó betűket. A lelkes közönség tagjai, akik első ízben láttak ilyesmit, körültáncolták a Tórát, amelyet aztán másnap ünnepélyes külsőségek között a Vasvári Pál utcai lubavicsi templomba vittek be.

Dr. Kiss Elemér, a Miniszterelnöki Hivatal adminisztratív államtitkárának köszöntője után a további szónokok, köztük Mose Lázár milánói rabbi, az ottani zsidó iskola igazgatója, beszédükben Frank Judit érdemét méltatták. Elmondták, hogy neki köszönhető ez a szép Chánuká-est, amihez hasonló évtizedek óta nem volt Budapesten, és az új Tóra, amelyért valóságos versengés folyt több pesti zsinagóga között, hogy melyiknek a frigyszekrényében találjon állandó lakhelyre. Zoltai Gusztáv, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és a Budapesti Zsidó Hitközség ügyvezető igazgatója felszólalásában Baruch Oberlander rabbi, a lubavicsi küldött pesti tevékenységét dicsérte a zsidóságtudat fejlesztése és terjesztése terén. Az ünnepség résztvevői között láttuk Kardos G. Györgyöt, a neves írót, Benedek István Gábor újságírót, Popper Péter pszichológust, valamint több magas rangú állami tisztviselőt. A Vasvári Pál utcai zsinagógát a rabbin kívül Karádi Gábor elnök képviselte.

A résztvevők közül sokan elragadtatásuknak adtak kifejezést a zsidó szellemiségű rendezvény láttán, mondván, hogy még soha nem vettek részt ilyenen. A Hilton konyháját és edényeit speciális módon kaserolták erre az alkalomra, hiszen a menü minden összetevője glatt (ortodox) kóser volt, nagy része külföldről származott. Frank Judit az estre külön brosúrát is megjelentetett: ismertetőt Chánuká és a Tóra-tekercs jelentőségéről. A brosúra mottója:

Legyen ez az est is jóra beírva, hogy minden zsidó lelket közelebb vigyen népünk gyökereihez, identitásának megismeréséhez!

Az esten egy bécsi zsidó együttes szolgáltatta a zenei aláfestést. Az asztali áldást Oberlander rabbi mondta el. Az est még sokáig beszédtéma volt a budapesti zsidó körökben, és híre eljutott Magyarországon kívülre is. Frank Judit továbbra is segíteni szándékozik a lubavicsi mozgalom szerteágazó, zsidó identitást növelő magyarországi tevékenységét, ez pedig kétségtelenül “jóra van beírva” ott, ahol az emberek lépteit vigyázzák, és munkálkodásukat figyelemmel kísérik.

S. Ájálá

Megjelent: Egység Magazin 6. évfolyam 23. szám – 2014. július 29.