A mázsás kő az „Ezrát Jiszráel” néven ismert, reform szertartások részére fenntartott szakaszon zuhant le a magasból. A szinte teljesen üres területen egyetlen asszony tartózkodott, de sérülés nélkül úszta meg az esetet.

Az Ezrát Jiszráel továbbra is látogatható, csupán azt a szakaszt zárták le, ahonnan a kő kiesett. Az izraeli konzervatív mozgalom vezetője, Jichár Hess így nyilatkozott: „Hatalmas tragédiától menekültünk meg ma reggel. A Siratófal arra emlékeztetett minket, hogy rendszeres szakértői ellenőrzést igényel. A szakemberek már a helyszínen vannak.”

A Siratófal többi látogatható részével szemben az Ezrát Jiszráel az év napjainak túlnyomó részében üresen áll, csupán néhány bár és bát micva szertartást tartanak ott. A reform közösségek ennek ellenére nagyobb területet követelnek maguknak, heves vitákat generálva. Tisá beáv napján, amikor mintegy másfél ezer zsidó látogatott a Templom-hegyre és százezrek keresték fel a Siratófalat, az egalitárius szertartások sokat vitatott szakasza teljesen üresen állt. Ugyanez volt a helyzet három héttel korábban, a Szentélyek utáni gyászidőszak kezdetét jelző böjtnapon, támuz 17-én. Csupán egyetlen, a reform közösségtől távol álló asszony járt éppen arra. A 79 éves Daniella Goldberg elmondta, hogy semmi különlegeset nem észlelt, mielőtt a hatalmas kőtömb a lába elé zuhant. Később az asszony visszatért, és Dávid Lau főrabbi, valamint Miri Regev kulturális miniszter jelenlétében adott hálát az Örökkévalóak a megmeneküléséért. Korábban Nir Bárkát jeruzsálemi főpolgármester, a város főmérnöke és a veszélyes épületek osztályának képviselői is a helyszínen jártak, hogy megtekintsék a területet.

Az Ezrát Jiszráel szakasz

Slomó Eskol főmérnök elrendelte az érintett szakasz elkerítését mindaddig, amíg az Izraeli Régészeti Hatóság megfelelő mértékben biztosítja a falat. A hatóság az elkövetkező napokban feltérképezi a köveket, hogy a szükséges állagvédelmi eljárásokkal megszüntessék a veszélyt. „Hatalmas csoda történt ma reggel, amikor a nagyjából száz kilós kő egy, az Ezrát Jiszráelben imádkozó asszony mellett zuhant le a földre, és ő sértetlenül megúszta az esetet.” – mondta a főpolgármester. „Meg fogom kérni a területért felelős miniszterelnöki hivatalt, hogy a Régészeti Hatóság rendszeres vizsgálatát terjessze ki az Ezrát Jiszráelre és az egész Nyugati Falra, valamint a déli falra is, hogy megelőzzük annak szétesését, és biztosítsuk, hogy a falat veszélyek nélkül közelíthessék meg [a látogatók].”

Cáchi Dvirá, a Templom-hegyre specializálódott régész elmondta, hogy az egész terület veszélyes zóna, és bármikor kihullhatnak kövek a falból. Szerinte az állam politikai okokból nem végzi el a terület megfelelő állagmegóvását. A reform, vagy egalitárius minjenek, valamint a Women of the Wall provokatív felhangú felvonulásai a Siratófal előtti téren az izraeli belpolitika sokat vitatott kérdései közé tartoznak. A régész úgy véli, hogy – bár a most érintett szakaszt átmenetileg lezárták – a látogatóknak biztonsági okokból a fal egész hosszában néhány lépésre a faltól kellene megállniuk. Azt is megjegyezte, hogy a fal más szakaszaiból is hullottak ki kőtömbök az elmúlt években. A hétfőn kizuhant kődarabot a falból kinövő növények és a nedvesség repesztette ketté. 2004-ben jom kipur napján estek ki nagy darabok a falból, megsebesítve egy imádkozót. 2014-ben a Jeruzsálemi Héber Egyetem munkatársai figyelmeztettek arra, hogy bár a Siratófal nagymértékben megrongálódott és erodálódott kövei kedveznek a kis cédulák elhelyezőinek, maga a tény komoly kérdéseket vet fel a fal stabilitásával kapcsolatban. A kutatók lézersugarakkal vizsgálták meg a különféle mészkövekből álló falat, és arra a megállapításra jutottak, hogy azok a kőtömbök, melyek viszonylag nagy kristályokból állnak, igen ellenállóak az időjárás viszontagságaival szemben, minél kisebbek azonban a követ alkotó kristályok, annál nagyobb az erózió. A kutatást vezető dr. Simon Emánuel professzor így viccelődött: „úgy tűnik, hogy Heródes [a Szentély támfalait, vagyis a mai Siratófalat építő király] simlis vállalkozók áldozata lett. Ambiciózus építtető volt, és nagy volt abban az időben a mészkő-kereslet. Egyes sarkokat esetleg levágtak.” Úgy tűnik, hogy a reform szekciónak a Fal olcsóbb felén jutott hely.

A kőtől megmenekült asszony a főrabbival

Jáir Cherki, a reform mozgalom egyik képviselője arról nyilatkozott, hogy csodálatos módon senki sem sérült meg, ám a kő a fal nyugati, mindig tömött részén is kieshetett volna. Hozzátette azonban: „Várom azoknak az interpretációit, akik ismerik az Ég szándékait, és tudják, miért éppen itt és most történt ez.”

Az interpretációk nem is maradtak el. Árje Erlich például ezt válaszolta twitter-üzenetében: „Mint a Nyugati Fal rendszeres látogatója, biztosíthatom Önt arról, hogy az imádkozók hiányának „csodája” a reform-területen olyan állandó csoda, mely szinte a hét minden napjának minden órájában megtörténik.”

Smuel Rabinovics, a Siratófal rabbija így nyilatkozott: „Szokatlan és fölöttébb ritka eseményről van szó, melyre évtizedek óta nem volt példa. A tény, hogy ez a jelentőségteljes esemény éppen egy nappal az áv hó kilencedikei böjt után történt – mely napon Szentélyeink elpusztítását gyászoltuk -, olyan kérdéseket vet fel, melyeknek felfogásához az emberi lélek túlságosan apró, és lelki önvizsgálatra szólít… Köszönetet mondok a Mindenhatónak, hogy megakadályozott egy nagyszabású katasztrófát. A szakértői bizottságok (az Izraeli Régészeti Hatóság, a rendőrség és a jeruzsálemi városvezetés) ki fogják vizsgálni az esetet.”

A lezuhant kő

Dov Kalmanovics, Jeruzsálem alpolgármestere ezzel összhangban sokak gondolatait fogalmazta meg, amikor kijelentette, hogy a reform szekcióban kizuhanó kő különös jelentőséggel bírhat:. „Nem szabad a természetes jelenségeket isteni jelekként interpretálnunk, mert a Teremtő útja rejtett, de a [kő] kizuhanásának helye és időzítése számos kérdést vet fel”- mondta Kalmanovics. „A kő kizuhanása a Siratófalból, tisá beávhoz közel és pontosan a vitatott területen mindnyájunk számára figyelmeztető jelként kell, hogy szolgáljon. Azt javaslom a reform [mozgalom] vezetőinek és a Fal Asszonyai [Women of the Wall] tüntető közösségeinek, hogy önmagukat vizsgálják, ne a Nyugati Falat. Nemzedékünk valódi háláchikus tanítóihoz kell fordulniuk, és helyre kell hozniuk azt a törésvonalat, mellyel a népet megosztják. Lépjenek vissza a vitáiktól, és békéljenek meg az Éggel.”

zsido.com