TALMUDI FOGALMAK

 
Vátikin

Vöászitá hájásár vöhátov

Vátikin – Szó szerint: hitbuzgó emberek. Korábbi időkben élt emberek, akik rendkívüli gondossággal tartották a micvákat. A vátikin, a reggeli imádságok napkeltekor történő mondásaként közismert – ezt mind a mai napig sok vallásos zsidó gyakorolja. vissza

Vöászitá hájásár vöhátov – “Tedd azt, ami helyes és jó.” (5Mózes 6:18.) Ez az erkölcsi parancs meghatározott háláchikus kötelezettségre is utal. Amikor csak lehetséges (és különösen köztiszteletben álló személy, ádám chásuv esetében, akitől elvárják a rendkívül magas erkölcsiséget), a személyes ügyekben túl kell lépni a törvény által megszabott követelményeken (lifnim misurát hádin), sőt időnként, a “helyes és jó” jegyében le kell mondani jogos pénzbeli járandóságról is. Bizonyos esetekben, mikor anyagi veszteségről nincs szó, a bíróság kötelezhet valakit, hogy a “helyes és jó” szellemének megfelelő magatartást tanúsítson (lásd bár micrá).

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 37. szám – 2014. július 30.