TALMUDI FOGALMAK

    Másehu – Szó szerint: „valami, bármennyi”, azaz egy nagyon kicsi, meghatározatlan mennyiség. Bizonyos micvákat akkor is teljesítünk, illetve bizonyos vétkeket akkor is elkövetünk, ha csak nagyon kis mennyiségű dolgot fogyasztunk vagy használunk fel. Ezt a nagyon kis mennyiséget nevezik másehu-nak.

    Minján – Quorum (szó szerint: „létszám, számlálás”). A gyülekezethez (édá) szükséges létszám, azaz tíz felnőtt zsidó férfi. Ez a létszám szükséges bármiféle szentnek tartott szertartás (dvárim sebikdusá) elvégzéséhez, mint például a közösségi ima, a kádis elmondása stb. Amikor egy minján együtt étkezik, az Örökkévaló nevét is beleszövik az asztali áldásba. Az esküvői szertartás során elmondott imák egy részéhez, illetve a gyászolók vigasztalására elmondott áldáshoz is szükséges a minján megléte.

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 48. szám – 2014. augusztus 25.