TALMUDI FOGALMAK

    Kávod Tisztelet. Bizonyos emberek és helyek iránti tisztelet parancsolata és társadalmi követelménye. A tisztelet megadásának parancsa nem csak az Örökkévalóra vonatkozik, hanem az uralkodóra, a szülőkre, a Bölcsekre és a szent helyekre is. Az egyes személyek iránt tanúsítandó tisztelet bizonyos esetekben halachikus döntések alapjává vált. Így például megengedett, hogy valaki félbehagyja az imát, hogy megadja a tiszteletet, és bizonyos személyek mentesülnek egyes parancsolatok betartása alól – mint például egy elveszett tárgy visszajuttatása tulajdonosához – mivel az ezzel járó vesződség csorbítaná tekintélyüket.

    Tofesz – Űrlap, dokumentum üresen hagyott része. Egy jogi dokumentum azon része, amely az iratnak megfelelő szabványos kifejezéseket tartalmazza ugyan, de még nem töltöttek ki a toref-nek nevezett szükséges adatokkal (pontos név, dátumok, stb.).

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 11. szám – 2014. augusztus 6.