TALMUDI FOGALMAK

 

Dárché noám

Derech erec

Dárché noám – Szó szerint: a kedvesség útjai, ami a Biblia egyik versére utal: „Útjai [a Tóra útjai] a kedvesség útjai, és mind az ösvényei békések.” (Példabeszédek 3:17.) E háláchikus elvet hívják segítségül, mikor kétség merül fel a Tóra valamelyik parancsolatát illetően. A Bölcsek igyekeznek úgy értelmezni a parancsolatot, hogy az ne kerüljön összeütközésbe a „kedvesség és a béke útjaival”.

Derech erec – 1. Az a fajta jómodor, amelyet konkrétan nem követel meg a háláchá, de amelyhez mindenkinek – és főleg a Tóra tudósainak – tartania kell magát. Bár a Talmud gyakran említi ezt a kifejezést, a tárgykört részletesen a Derech erec rábá és a Derech erec zutá kisebb traktátusai taglalják. 2. Tágabb értelemben a derech erec normális életvitelt jelent, különös tekintettel a megélhetési költségek előteremtésének szükségességére. 3. Esetenként ez a kifejezés használatos a házastársak közötti nemi kapcsolatok eufémizmusaként is.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 24. szám – 2014. július 28.