Kuti Kuta-beli. A szamaritánusok. A tíz törzs fogságba hurcolása után Szamáriában és a környező területeken letelepedett nem zsidók. Noha áttértek a zsidó vallásra, ezt nem őszinte hittel tették (ld. 2Királyok 17.), és a parancsolatokat sem tartották be következetesen. Éppen ezért a Bölcsek nem tudtak egyetértésre jutni abban, hogy vajon zsidók-e vagy sem. A Misna a szamaritánusokat a zsidók és a nem zsidók között elhelyezkedő közbülső státuszú népként határozza meg. Később teljesen elhagyták a zsidó vallást, és a Bölcsek úgy rendelkeztek, hogy nem tekintendők zsidóknak.

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 10. szám – 2014. október 6.