Jörusá – Öröklés, örökség. A rokonok joga, hogy örököljék az elhunyt tulajdonát. A Tóra tartalmazza az örökösödési törvény alapelveit (4Mózes 27:8–11., 5Mózes 21:15–17.). Eszerint az apa tulajdonát fiai öröklik úgy, hogy az elsőszülött fiú kétszeres részt kap. Amennyiben az elhunytnak nem voltak fiai, vagy ha fiai már életében meghaltak és nem hagytak maguk után örökösöket, úgy lányai öröklik vagyonát. Ha nincsenek gyermekei, vagyona apjára, illetve apja örököseire száll. Ha apjának sincsenek közvetlen örökősei, akkor az örökősöket a nagyapai ágon keressük, vagyis a vagyon mindig az apai ágon öröklődik. Bölcseink szerint: az örökösödés tekintetében az apa előnyt élvez leszármazottaival szemben. Az örökösödési törvény nem tesz különbséget törvényes gyermek és mámzér között, illetve a tiltott házasságból, vagy a házasságon kívül született gyermek között, amennyiben bizonyítani tudja az apaságot. Ez alól csak a nem zsidó asszonytól, illetve a nem zsidó szolgálólánytól született gyermekek képeznek kivételt, mivel őket nem tekintik az apa leszármazottainak. Az örökösödési jog magától értetődik és nem kötődik végrendelethez. A legtöbb esetben az örökösök nem mondhatnak le részükről, mielőtt megkapnák.

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 44. szám – 2014. november 17.