Sávuotkor:
 
Nem aludni  tenni…
 

Régi szokás, hogy Sávuotkor, a Tóra-adás ünnepén egész éjszaka ébren maradunk és tanulunk, így készülve a másnap reggeli nagy eseményre. A szokás eredetéről írja a Midrás (Pirké dörábi Eliezer 41. fej.), hogy a zsidók a Tóra-adás előtti éjszaka igencsak elálmosodtak, és másnap reggel nem voltak képesek időben felébredni. Ezt a kellemetlen emléket próbáljuk azóta is minden évben kijavítani.

Hogyan lehetséges egy ilyen fontos eseményt ilyen felelőtlenül majdhogynem elmulasztani? Különösen, hogy a nép valóban tudatában volt a várható esemény súlyának, és olyannyira várakozott arra, hogy az azt megelőző hét hétben – az egyiptomi kivonulástól kezdve – a szó szoros értelmében számlálták a napokat. Mégis, épp az utolsó éjszakán képesek voltak ilyen jóízűen aludni…

A lubavicsi rebbe magyarázata szerint a nép hibája nem lustaságából fakadt. A kivonulás óta egyre magasabb szellemi szintre emelkedő zsidók úgy gondolták, hogy a Tóra-adáshoz illő igazi szellemiséget csak úgy lehet elérni, ha teljesen levetik magukról testük minden földi korlátját, és így hagyják felszabadult lelküket teljesen egyesülni a Mindenhatóval. Ez leginkább alvás közben valósítható meg, mikoris a lélek átmenetileg elszakad a testtől. Tehát nem véletlen, hogy éppen ekkor aludtak őseink a legmélyebben. Ezzel azonban mégiscsak hibáztak. A Tóra célja, nem a földi élet és annak korlátaitól való megszabadulás. Nem menekülni kell a földitől, hanem felemelni azt… A Tóra parancsolatai az élet minden területére kiterjednek, és az egyszerű mindennapi cselekedeteinket isteni micvákká teszik.

„A tett mindenek felett” – tanítják bölcseink (Ávot 1:17.) ez mindannyiunk feladata, és e célból alapítottuk meg Budapesten is – lassan 13 éve – a Chábád Lubavics Alapítványt. Mindnyájan együtt teszünk? Ki-ki a saját lehetősége és képessége szerint. Ki tudásával, ki tehetségével, ki pedig pénzével. Ahhoz, hogy egy erős öntudatú zsidó nemzedéket teremtsünk Magyarországon, mindnyájunkra szükség van.

Oberlander Báruch

Itt is köszönetet mondunk mindazoknak, akik adományaikkal támogattak bennünket. Néhányan azok közül, akik nagyobb összeggel segítették munkánkat, és hozzájárultak nevük közzétételéhez:

Singer Péter 50 000

Dr. Kivovics Péter 20 000

*Alapítványunk számlaszáma: Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Alapítvány, 10300002-20329172-70073285. A befizetett adományok adómentesek.

Megjelent: Egység Magazin 12. évfolyam 48. szám – 2014. július 31.