RONALD S. LAUDER
 
EGY ZSIDÓ NAGYKÖVET PORTRÉJA
“A Magyarországon felnövekvő zsidó gyerekek nem tudják, mit is jelent zsidónak lenni. Fontos, hogy… megismerkedhessenek a zsidó élettel…” Érdemes kissé közelebbről megismerkedni azzal, aki így látja a magyarországi zsidó gyerekek helyzetét, de nemcsak beszél, hanem tesz is valamit érdekükben.
Ronald S. Lauder, az Egyesült Államok volt bécsi nagykövete nemrégiben alapítványt létesített Magyarországon, hogy segítse a zsidó nevelést, a zsidó öntudat kialakítását. Az imént idézett gondolatai egy nagy példányszámú magyar hetilapnak adott interjúban szerepeltek. A kérdés, amelyre így válaszolt, az volt: igaz-e, hogy az általa támogatott szarvasi nemzetközi táborozáson csak zsidó gyerekek vehetnek részt. Ugyanebben az interjúban azt is megkérdezték tőle, nem tart-e attól, hogy a tábor elszigeteli a zsidó gyerekeket a nem zsidóktól. Mr. Lauder határozott nemmel válaszolt, s hozzátette, hogy a tábor éppen a zsidó öntudat kialakítását szolgálja.
Mit jelent az, kérdezi a riporter, hogy Mr. Lauder szeretné feléleszteni Kelet-Európában a zsidó életformát? A válasz így hangzik: a második világháború után a zsidó közösségnek csak töredéke maradt Kelet-Európában, s “tenni kell azért, hogy újjáéledjenek a zsidó közösségek, és normális életet élhessenek: működjék a zsinagóga, az emberek ismerjék meg népünk hagyományait, és tartsák életben az ezeréves kultúrát”.
Ronald S. Lauder ‑ akinek anyai nagyanyja Sátoraljaújhelyen született ‑ nemcsak a szarvasi tábor fenntartásával segíti a kelet-európai zsidóságot. Az ő támogatásával működik a Lengyelországban létrehozott zsidó iskola, és a Szovjetunióból alijázó zsidók gyermekei is az ő jóvoltából járhatnak Bécsben zsidó iskolába.
A legnagyobb segítség azonban, amit a volt nagykövet a magyar zsidó gyerekeknek nyújt, a nemrégiben Budapesten megnyílt Zsidó Közösségi Iskola, amely Javnénak, a Tálmud-tudomány egykori nagy központjának nevét viseli. Valaha, a Második Szentély pusztulása után Javnéban őrizték meg a zsidóság szellemi értékeit, a Tórá-tanulás és a törvények megtartásának kötelezettségét: így vált az ősi település a zsidó szellelmiség jelképévé. A név kötelez: Ronald S. Lauder elvárja, hogy az iskola Javne szellemében töltse be hivatását.
Mr. Lauder “nem tette le a kalapácsot”: továbbra is tevékenykedik, hogy a gyerekek abban a zsidó nevelésben részesülhessenek, amelyet már szüleik sem kaphattak meg az elmúlt, több mint negyven év alatt. A budapesti lubavicsi kirendeltség keretében működő Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesületen belül hozza létre a Bár Micvá Intézetet, ahol a gyerekek kétéves ingyenes tanfolyamon készülhetnek fel a bár micvára. Ez a most kezdődő kurzus is a magyarországi zsidóság ismereteinek bővítésére szolgál, és ugyancsak az ő segítőkészségét, áldozatos munkáját dicséri.
Világszerte nagy feladatok várnak azokra az öntudatos zsidókra, akik tenni akarnak valamit a zsidó identitástudat elmélyítéséért, a Tórá-tanulás népszerűsítéséért, a zsidó önbecsülés kialakításáért, az asszimiláció ellen. Ronald S. Lauder az élvonalban harcol azért, hogy a magyarországi zsidóság ne kallódjék el, ki ne vesszen. Tisztelet és becsület neki!
Naftali Kraus

Megjelent: Egység Magazin 1. évfolyam 2. szám – 2014. július 22.