Smot

 

Fárao a saját népe ellen fordul

 

Összesen hetvenen voltak, akik Jákobtól származtak. József pedig már Egyiptomban volt. (2Mózes 1:5.)

 

…József pedig már Egyiptomban volt. Nemde vele és fiaival együtt voltak hetvenen (1Mózes 46:27.), akkor mit tanít nekünk e mondat, tán nem tudjuk, hogy ő Egyiptomban volt? Azért van írva, hogy tudtunkra adja József cádik voltát. Ugyanaz a József, aki atyja juhainak pásztora volt, volt az, aki Egyiptomba került és alkirály lett, ám ő [mindvégig] megmaradt igazságában.

 

Ekkor megparancsolta Fáraó egész népének, mondván: Minden születendő fiút a folyamba dobjatok és minden leányt hagyjatok életben.  (2Mózes 1:22.)

 

…egész népének… rájuk [az egyiptomiakra] vonatkozóan is elrendelte. Aznap, mikor Mózes megszületett, azt mondták neki [Fáraónak] csillagjósai: „Ma született meg a megváltójuk, de nem tudjuk, hogy egyiptomi-e vagy héber? És látjuk, hogy víz miatt fog meghalni”, ezért elrendelte aznap az egyiptomiakra nézve is, ahogy írva van: „minden születendő fiút” és nem pedig az: „minden születendő héber fiút”. De ők nem tudták, hogy a végén [Mózes] büntetése a Merivá (Pörlekedés) vize miatt lesz (4Mózes 20:7–13.).

 

Az így szólt: Ki tett téged férfiúvá, úrrá és bíróvá felettünk? Talán engem is meg akarsz ölni szavaddal, amint megölted az egyiptomit? És félelem fogta el Mózest és szólott: Bizonyosan ismerté lett már a dolog! (2Mózes 2:14.)

 

…Ki tett téged férfiúvá… hiszen még csak fiatal vagy.

…vajon engem is meg akarsz ölni szavaddal… Innen tanuljuk, hogy az Örökkévaló legszentebb Nevének kiejtésével ölte meg Mózes az egyiptomit.

…És félelem fogta el Mózest… Szó szerint, ez az egyszerű magyarázat. És a Midrás szerint: Aggódott, mert látott a héberek között gonosz besúgókat és azt mondta: „Hátha mostantól nem méltók rá, hogy megváltassanak [Egyiptomból]?”.

…ismerté lett már a dolog! Szó szerint, ez az egyszerű magyarázat. És a Midrás szerint: Megtudtam a választ csodálkozásom tárgyára: „Mit vétkezett Izrael az összes hetven nép közül [melyek a világon léteznek], hogy ilyen keményen kell dolgozniuk?” De most már látom, hogy megérdemlik [mivel gonoszak léteznek köztük].

 

És felelt Mózes az Istennek: Ki vagyok én, hogy elmenjek Fáraóhoz és hogy kivezessem Izrael gyermekeit Egyiptomból? (2Mózes 3:11.)

 

…Ki vagyok én… Miért vagyok én olyan fontos ember, hogy királyokkal beszéljek?

…és hogy kivezessem Izrael gyermekeit… és még ha fontos ember is lennék, mi Izrael érdeme, amiért csodát tennél velük és kivezetném őket Egyiptomból?

 

És szólt Isten: Bizony, veled leszek és ez legyen számodra a jel, hogy Én küldtelek: mikor kivezeted a népet Egyiptomból, ezen a hegyen fogjátok szolgálni Istent. (2Mózes 3:12.)

 

És szólt Isten: Bizony, veled leszek… A feltett kérdések sorrendjében válaszolt neki. Kérdezted: „Ki vagyok én, hogy elmenjek Fáraóhoz?” Nem te számítasz fontosnak, hanem Én, mert veled leszek.

…és ez… a látvány, amit a csipkebokorban láttál …legyen számodra a jel, hogy Én küldtelek… és megmenthetlek téged. Láttad a csipkebokrot, amint megteszi küldetését és nem ég el, ugyanígy menj te is a küldetésemben, és nem esik bántódásod. És amit kérdeztél: „Mi Izrael érdeme, hogy kijöhetne Egyiptomból?” Fontos tervem van ezzel a kijövetellel, mivel meg fogják majd kapni a Tórát ezen a hegyen, a harmadik hónapban miután kijöttek Egyiptomból.

 

Válogatta és fordította: Yaakov

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 13. szám – 2014. október 6.

 

Megszakítás