Vezot hábráchá

Jiszáchár és Zebulon társulása

Aki azt mondja atyjáról és anyjáról: nem láttam őt soha, aki nem ismerte testvéreit és fiairól nem vett tudomást, hanem megőrzik igédet és óvják szövetségedet. (5Mózes 33:9.)

Aki azt mondja atyjáról és anyjáról: nem láttam őt… Amikor az aranyborjúval vétkeztek és azt mondtam: „Aki az Örökkévalóval van, jöjjön hozzám!” (2Mózes 32:26.) körém gyűltek Lévi fiai és én megparancsoltam nekik, hogy öljék meg anyjuk apját, aki Jiszráél (nem Lévi), vagy az anyjuktól származó [fél]testvérüket, vagy lányuk fiait és ők így is tettek. Nem lehet úgy magyarázni, hogy ténylegesen az apjukat vagy az apjuktól származó testvérüket vagy gyermeküket ölték meg, mert ők is mind Lévik voltak és Lévi törzséből senki se bűnözött, ahogy írva van: „…Lévi összes fiai” (uo.).

Benjáminról mondta: Az Örökkévaló kedveltje, biztonságban lakozik mellette; oltalmával fedezi minden időben, míg vállai között otthont talál. (5Mózes 33:12.)

Benjáminról mondta… Mivel megáldotta Lévit az áldozatokkal kapcsolatos munkákkal és Benjámint a Szentély felépítésével ami majd az ő területrészén lesz, ezért említi őket egymás után. Ezután említi Józsefet, mert a Silóban felállított Sátor az ő területrészén lesz majd felépítve, ahogy írva van: „Megvetette József sátrát…” (Zsoltárok 78:67.). És mivel a Szentély kedvesebb Silónál, ezért lett előbb említve Benjámin, mint József.

És Zebulonról mondta: Örvendezz Zebulon kimeneteledkor és Jiszáchár sátraidban. (5Mózes 33:18.)

És Zebulonról mondta… Ez az az öt törzs, akiket utolsónak áldott meg [Mózes]: Zebulon, Gád, Dán, Náftáli és Áser. Mindegyik nevét kétszer említi, hogy megerősítse őket, mert ők voltak a leggyengébbek az összes törzs közül. Őket vitte József a Fáraó elé, ahogy írva van: „És testvérei közül vett öt embert…” (1Mózes 47:2.) és mivel gyengének fognak tűnni, nem teszik meg őket hadvezéreknek.
…Örvendezz Zebulon kimeneteledkor és Jiszáchár sátraidban. Zebulon és Jiszáchár társultak. Zebulon a tengerparton lakott, hajókkal járt kereskedni és a pénzből amit keresett, eltartotta Jiszáchárt. Így ők [Jiszáchár fiai] ülhettek és a Tórával foglalkozhattak. [Ahogy a pénzen osztoztak, osztoztak a Tóra tanulás érdemén is.] Ezért van előbb Zebulon és csak utána Jiszáchár, mert Jiszáchár Tórája csak Zebulon által volt lehetséges.

És meghalt Mózes, az Örökkévaló szolgája ott, Moáb országában, az Örökkévaló parancsa szerint. (5Mózes 34:5.)

És meghalt Mózes… Lehetséges az, hogy Mózes meghalt és ezután leírta: És meghalt Mózes?! [Nem.] Csak idáig írta Mózes, innentől pedig Józsua. Rabbi Méir azt mondja: Lehetséges, hogy valami is hiányozzék a Tóra könyvéből, hiszen Ő azt mondta: „Vegyétek a tannak e könyvét” [vagyis a teljes Tórát] (uo. 31:26.) ezért ezt is Isten mondta, Mózes pedig könnyeivel írta le.
Válogatta és fordította: Yaakov

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 51. szám – 2014. november 17.

 

Megszakítás