Chukát

Még a szikla is hallgat Rá

És Mózes felemelte kezét és botjával kétszer ráütött a sziklára és bőven ömlött ki a víz és ivott a közösség és barmaik. (4Mózes 20:11.)

…kétszer… Mert először csak egy pár csepp jött ki belőle, mivel Isten nem azt parancsolta, hogy üssenek rá, hanem hogy: „szóljatok a sziklához” (uo. 8.), de ők [először] egy másik sziklához szóltak, de az nem adott [vizet]. Ezért azt mondták: talán rá kell ütni, mint korábban, ahogy írva van: „üss a sziklára” (2Mózes 17:6.). De [másodszorra] már rátaláltak arra a sziklára [amiről az Örökkévaló beszélt], és arra ütöttek rá.

És szólt az Örökkévaló Mózeshez: Mivel nem hittetek bennem, hogy megszenteljetek engem Izrael fiainak szeme előtt, ezért nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet arra a földre, melyet nekik adok. (4Mózes 20:12.)

…Mivel nem hittetek bennem… Ezzel mutatja meg az Írás, hogy ha nem lett volna ez a bűnük, bemehettek volna az Országba, hogy ne mondják rájuk: az ő bűnük is olyan volt, mint a sivatagi nemzedék bűne, ami miatt azt a büntetést kapták, hogy nem mehetnek be az Országba.
Hiszen a „Vajon juhot és marhát vágjanak-e le…?” [rész (uo. 11:22.), ahol Mózes szintén nem bízott az Örökkévaló szavában] erősebb ennél [mégsem lettek megbüntetve]? Mivel az titokban történt, megkímélte őt, ám itt, mivel egész Izrael szeme előtt történt, nem kímélhette meg, Isten nevének megszentelése miatt.
…hogy megszenteljetek engem… Mert ha szóltatok volna a sziklához és az adott volna vizet, megszentelődtem volna a gyülekezet szeme előtt. Azt mondták volna: ha ez a szikla, ami nem beszél, nem hall, és nincs szüksége semmire, megteszi Isten parancsát, nekünk annál inkább meg kell tennünk.

És midőn látta az egész közösség, hogy meghalt Áron, megsiratta Áront harminc napig Izrael egész háza. (4Mózes 20:29.)

És midőn látta az egész közösség… Amikor látták, hogy Mózes és Elázár lejön [a hegyről], de Áron nem jön velük, megkérdezték: Hol van Áron? Azt mondta nekik [Mózes]: meghalt. Erre azt kérdezték: Lehetséges, hogy legyőzze a halál angyala azt, aki ellenállt neki és feltartóztatta a járványt (lásd: uo. 17:13.)?! Ekkor Mózes egy kegyet kért, és a szolgálattevő angyal megmutatta nekik, ahogy [Áron] fekszik. Mikor ezt látták, elhitték.
…Izrael egész háza. A férfiak és a nők. Mivel Áron mindig a békét kereste és szeretetet támasztott az egymással vitázók, valamint a férj és a felesége között.

Bálák

És szólt Móáb Midján véneihez: Most felfal e gyülekezet mindent körülöttünk, amint felfalja a marha a mező füvét. És Bálák, Cippór fia, Móáb királya volt abban az időben. (4Mózes 22:4.)

…Midján véneihez… Hiszen ők a kezdetektől fogva gyűlölték egymást, ahogy írva van: „…aki megverte Midjánt Móáb földjén” (1Mózes 36:35.) azaz Midján Móáb ellen háborúzott?! Izrael fiaitól való félelmükben békét kötöttek egymással.
És Móáb miért pont Midjántól kért tanácsot? Mivel látták, hogy Izrael győzelmei nem a világ rendje szerint történnek, azt mondták: Ezeknek a vezetőjük, Midjánban nevelkedett (ld. 2Mózes 2:15.), kérdezzük meg tőlük, miben van az ereje? Azt mondták nekik: Az ereje csak a szavaiban van. Erre azt mondták: Mi is hozunk ellenük olyan embert [Bileámot], akinek a szavaiban van az ereje.

És Isten eléje tűnt Bileámnak. És ő mondta: A hét oltárt elkészítettem és bemutattam egy tulkot és egy kost mindegyik oltáron. (4Mózes 23:4.)

…A hét oltárt… és nem csak az van írva: „hét oltárt”. Azt mondta Őelőtte: Ezeknek az ősapáik építettek előtted összesen hét oltárt, de én most készítettem mindegyik ellenében. Ábrahám épített négyet: „És épített ott oltárt az Örökkévalónak, aki megjelent neki” (1Mózes 12:7.), „Onnan pedig tovább ment a hegységbe… [és ott oltárt épített az Örökkévalónak]” (uo. 8.), „És sátorozott Ábrahám… [és ott oltárt épített az Örökkévalónak]” (uo. 13:18.), és egyet a Mórijá hegyén (uo. 22:9.). Izsák épített egyet: „És épített ott oltárt” (uo. 26:25.). És Jákob épített kettőt: egyet Sechemben (uo. 33:20.) és egyet Bét Élben (uo. 35:7.).
…és bemutattam egy tulkot és egy kost mindegyik oltáron. Ábrahám pedig csak egy kost áldozott fel (ld. 1Mózes 22:13.).

Válogatta és fordította: Yaakov

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 37. szám – 2014. november 12.

 

Megszakítás