Korách

Mózes semmit sem magától mond!

Ezt hallva, Mózes arcra borult. (4Mózes 16:4.)

…arcra borult. a széthúzás miatt, mert ez már a negyedik alkalom volt, hogy vétkeztek [Izrael fiai]: az aranyborjúnál – „könyörgött Mózes” (2Mózes 32:11.), a panaszkodáskor – „imádkozott Mózes” (4Mózes 11:2.), a kémeknél – „És mondta Mózes az Örökkévalónak: Ha meghallják az Egyiptomiak…” (uo. 14:13.). De Korách lázadásánál már elgyengültek kezei. Ez ahhoz hasonlít, mint amikor egy király gyermeke vétkezik apja ellen, és engesztelést kér rá barátja egyszer, kétszer, háromszor; de amikor negyedszerre is vétkezik, elgyengül a keze és így szól: Vajon meddig fárasszam magam a királynál, talán el sem fogadja kérésemet még egyszer.

És nagyon megharagudott Mózes és szólt az Örökkévalóhoz: Ne fordulj áldozatuk felé! Egynek a szamarát sem vettem el közülük és nem bántam rosszul eggyel sem közülük! (4Mózes 16:15.)

…Ne fordulj áldozatuk felé!… Egyszerű értelme: Ne fordulj feléjük holnap, mikor a füstölőszert feláldozzák előtted. A Midrás szerint: Tudom, hogy nekik is részük van a mindennapi közösségi áldozatból (korbán támid), de az a rész ne legyen elfogadva előtted, a tűz ne érje és ne eméssze fel azt.
…Egynek a szamarát sem vettem el közülük… Még amikor Midjánból Egyiptomba mentem, és feleségem meg gyermekem szamáron utaztak (2Mózes 4:20.), és lehetőségem nyílt volna rá, hogy az ő [a közösség] szamarát elvegyem, nem vettem el, csak a sajátomat használtam.

Ekkor arcra borultak, és ezt mondták: Isten, minden test szellemének Istene! Vajon ha egy férfi vétkezik, az egész közösségre haragszol? (4Mózes 16:22.)

…Isten, minden test szellemének Istene!… Aki ismeri a gondolatokat. A Te tulajdonságaid nem olyanok, mint a földi ember tulajdonságai: Egy földi király, ha országának egy kis része vétkezik ellene, nem tudja, hogy ki a bűnös, ezért mikor bosszút áll, mindenkit megbüntet. De Te előtted tárva vannak a gondolatok, és Te tudod, hogy ki a vétkes …egy férfi a vétkes, és Te az egész közösségre haragszol? Így válaszolt Isten: Jól mondtátok: Én tudom, és ki is hirdetem, ki vétkezett, és ki nem vétkezett.

És ő állt a holtak és az élők között és megállíttatott a halálvész. (4Mózes 17:13.)

És ő állt a holtak és az élők között… Megragadta az angyalt, és megfékezte. Azt mondta neki az angyal: engedd, hogy elvégezzem küldetésemet! Így válaszolt: Mózes parancsolta meg nekem, hogy megállítsalak! Így szólt hozzá: Én Isten küldötte vagyok, te pedig Mózesé! Mire [Áron] így válaszolt: Mózes semmit sem mond magától, csak Isten szájából. Ha nem hiszed, íme Isten és Mózes a Sátor bejáratánál vannak, gyere velem és kérdezd meg! Ezért van írva [utána, uo. 15.]: „…és visszatért Áron Mózeshez…”. Egy másik magyarázat: Miért pont a füstölőszer [állította el a csapást]? Mivel Izrael népe a füstölőszer miatt szólt és rágalmazott, mondván: halálos méreg az! Emiatt halt meg Nádáv és Ávihu (3Mózes 10:1–2.), és ezáltal égett el 250 férfi [Korách lázadásakor]! Azt mondta Isten: Lássátok, hogy a füstölőszer megállítja a csapást, és csak a bűn az, ami öl!

És szólt az Örökkévaló Áronhoz: És én íme, neked adtam adományaim őrizetét és Izrael fiainak minden szent dolgát neked adtam részül és fiaidnak javadalomként, örök törvény szerint. (4Mózes 18:8.)

…És én íme (hiné), neked adtam… örömmel. A hiné szó az öröm kifejezése, minthogy: „és íme ő kijön eléd, és mikor meglát örül szívében” (2Mózes 4:14.). Ez olyan, mint amikor egy király földet ad az ő kedveltjének, de nem írt, nem pecsételt és bíróságon nem törvényesítette a szerződést. Jött valaki és kétségbe vonta a föld tulajdonjógát. Azt mondta neki a király: jöhet bárki és mondhat amit akar, mert most megírom a szerződést, lepecsételem és így törvényesítem a bíróságon. Itt is, mivel Korách tiltakozott Áron papsága ellen jött a Tóra, és 24 papi ajándékot [amelyeket ebben a fejezetben felsorol] adott neki „örök só [tartós] szövetségként” (4Mózes 18:19.). Ezért lett ez a rész itt [a Korách lázadás után] megparancsolva.

Válogatta és fordította: Yaakov

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 36. szám – 2014. november 12.

 

Megszakítás