Ki Tiszá

 

Hány éves korban soroznak?

 

Mindenki aki átmegy a számláláson, húsz évestől felfelé, adja meg az Örökkévaló adományát.” (2Mózes 30:14.)

 

…húsz évestől felfelé… Innen következtethetjük, hogy 20 évesnél fiatalabbak nem mentek a hadseregbe [ld. 4Mózes 1:3.] és nem estek bele a népszámlálásba.

 

És Áron és fiai mossák meg belőle kezüket és lábukat. (2Mózes 30:19.)

 

…kezüket és lábukat. Egyszerre szentelték [mosták] meg lábukat és kezüket. Így tanultuk Zváchim traktátusban (19b.): hogyan szentelték meg [a kohénok] kezüket és lábukat? Ráteszi a jobb kezét a jobb lábára, majd a bal kezét a bal lábára és így szenteli meg.

 

És látta Áron, és oltárt épített előtte, és kihirdette Áron és szólt: holnap ünnep lesz az Örökkévalónak. (2Mózes 32:5.)

 

…és kihirdette Áron…: holnap ünnep lesz az Örökkévalónak. És nem ma, hátha Mózes visszaérkezik mielőtt szolgálnák [az aranyborjút], ez az egyszerű magyarázat. A Vájikrá rábában viszont így magyarázzák: sok dolgot látott Áron – látta Churt, nővére fiát, aki megfedte őket és ezért megölték. Ez alapján az ami írva van: „oltárt épített előtte”, úgy értendő, hogy „megértette az előtte megölt példáját” [ha ellenáll, őt is megölik. Eszerint a héber vájiven nem építést, hanem megértést; mizbéách pedig nem oltárt, hanem megöltet jelent]. Még azt is megértette és mondta: jobb ha tőlem függ a bűn megteremtése és nem tőlük; továbbá: ha ők építik fel az oltárt, az egyik hoz kavicsot, a másik hoz követ és így egyszerre épül fel. Ezzel szembe majd ha én építem és lassan csinálom, akkor közben megjön Mózes.

…ünnep lesz az Örökkévalónak. A szívében az Örökkévalónak szánta [az ünnepet és nem az aranyborjúnak]. Biztos volt benne, hogy Mózes közben meg fog jönni, és akkor Istennek fognak szolgálni.

 

Emlékezzél Ábrahám, Izsák és Jákob szolgáidra, akiknek önmagadra esküdtél meg, és kijelentetted nekik: megszaporítom a ti ivadékaitokat, mint az égbolt csillagait, és ezt az egész földet, amelyről szóltam, ivadékaitoknak fogom adni, és birtokolni fogják örökre. (2Mózes 32:13.)

 

Emlékezzél Ábrahámra… Ha [a zsidók] át is hágták a Tíz Parancsolatot, de Ábrahám ősapájuk megpróbáltatott 10 kísértésben és még nem kapta meg érte jutalmát, add meg neki és legyen tíz a tíz ellenébe.

…Ábrahám, Izsák és Jákob…ra… Ha elégetnéd őket, emlékezz Ábrahámra, aki átadta magát, hogy elégessék Ur-Kászdimba. Ha megölnéd őket, emlékezz Izsákra, aki odatartotta nyakát, hogy feláldozza magát. Ha gálutba küldenéd őket, emlékezz Jákobra, aki Cháránba vándorolt. És ha nem menekülhetnek meg [a három ősapa] érdemei révén, miért mondtad nekem: „Nagy nemzetté teszlek téged”? Ha egy háromlábú szék [az ősapák érdemei] nem áll meg előtted haragod idejében, annál inkább nem áll meg egy egylábú szék [Mózes érdeme]!

 

Földed zsengéjének elejét vidd Örökkévaló Istened házába. Ne főzd a gödölyét anyjának tejében. (2Mózes 34:26.)

 

…ne főzd a gödölyét… Figyelmeztetés ez a tejes és húsos összekeverésének tilalmára. Háromszor szerepel ez a tilalom a Tórában (itt, uo. 23:19., 5Mózes 14:21.), az egyik az evésére vonatkozik, a másik a haszonszerzésre, a harmadik a főzésére.

 

Válogatta és fordította: Yaakov

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 21. szám – 2014. október 15.

 

Megszakítás