Purim ünnepének történetét igen jól ismerjük. Tudjuk, hogyan lett az árva zsidó lányból, Hádászából Perzsia királynéja, Eszter. Tudjuk, hogyan mentette meg Mordecháj, Eszter bölcs nagybátyja Áchásvéros királyt egy merénylettől. Hogyan áskálódott a gonosz miniszter a zsidók ellen és hogyan esett végül bele a saját csapdájába. A világszerte ünnepelt Purim ünnep azonban nem az egyetlen ilyen a zsidó történelemben. Számos, kisebb-nagyobb Purim ünnepet ünnepeltek az idők során a különböző közösségek annak emlékére, hogy csodával határos módon megmenekültek a biztosnak tűnő pusztulástól.

Smuel ben Hosáná, a híres középkori költő örökítette meg, hogy 1323-ban hogyan menekült meg 23 zsidó a börtönből. Az eseményeket rögzítő megilából tudjuk, hogy muszlimok megtámadtak egy zsidó temetési menetet, aminek eredményeként 23 zsidót letartóztattak. A közösség tagjai otthonaik­ba zárkóztak, imádkoztak és böj­töltek, majd követeket küldtek a kalifához, aki megvizsgálva az esetet, végül szabadon bocsátotta a rabokat. Ennek emlékére a kairói zsidók örömünnepet tartottak évről évre.

1578-ban két marranus – színleg keresztény hitre tért zsidó – mentette meg a marokkói zsidók életét, amikor tájékoztatták őket arról, hogy az országukat elfoglaló portugálok áttérésre akarják őket kényszeríteni. Így amikor a marokkóiak visszaverték a támadást és megölték a portugál hadvezért, a zsidók kettős veszélyből szabadultak: a fizikai és a szellemi megsemmisüléstől is megmenekültek. Nem csoda, ha a győzelem napját Purimként ünnepelték.

A Kineret partján fekvő Tver­ja zsidó közössége Elul hó 7-én tartott örömünnepet, annak emlékére, hogy 1743-ban sikeresen álltak ellen a damaszkuszi pasa közel három hónapig tartó ostromának.

Negyven évvel később egy törökországi zsidó közösség, Gumeldjina lakói kerültek hatalmas bajba. A várost banditák támadták meg és fosztották ki, a nem-zsidó lakosság pedig a zsidókat vádolta azzal, hogy beengedték a rablókat. Így a kifosztott közösségnek még saját szomszédaival szemben is védekeznie kellett. Hosszú időbe telt, míg tisztára moshatták a nevüket, aminek emlékére Chesván hó 22-én tartottak Purim ünnepséget.

Frankfurt am Mainban hosszú időn át megemlékeztek arról, hogy a közösség megmenekült az 1516-os Flettmilch-féle felkelés során. Egyes források szerint ezt az ünnepet maga a Chátám Szofer, a híres pozsonyi rabbi is megünnepelte minden évben.