Utoljára 1991-ben rendeztek nagyszabású összejövetelt a lubavicsi mozgalom európai küldötteinek Oroszországban. Most, huszonöt év elteltével ismét összegyűjtötték – az azóta igencsak megszaporodott létszámú – küldött-közösséget, hogy tanuljanak, tapasztalatot cseréljenek és együtt emlékezzenek meg a lubavicsi Rebbe édesapjának, Lévi Jichák Schneerson rabbinak a haláláról, és ami talán a legfontosabb: legyen alkalmuk a lubavicsi rebbék nemzedékeinek sírhelyeire elzarándokolni.

1991-ben a haldokló szovjet birodalomban egyedülálló módon 170 Chábád rabbi érkezett Moszkvába. „Gorbacsov hatalmának utol­só hónapjaiban történt” – emlék­szik vissza Mose Kotlarsky rabbi, a Merkos L’Inyonei Chinuch-nak, a Chá­bád oktatási részlegének veze­tő­je, aki 1991-ben is a szervezők kö­zött volt – „Nagyon megindító volt mindannyiunknak. Leszáll­tunk a moszkvai reptéren és volt ott egy kiírás orosz, angol és héber nyelven, ami köszöntötte a lu­bavicsi Rebbe küldötteit a Szovjetunióban. Akkoriban ki tudott elképzelni ilyesmit?”

Magyar delegáció 1991-ben
Magyar delegáció 1991-ben
Idén a négynapos rendezvényre nagyjából 500 Chábád küldött érkezett, képviselve szinte a kontinens valamennyi országát. Bár az esemény központja Moszkva volt, a rabbik a lubavicsi mozgalom több kiemelkedő helyszínét is meglátogatták.

Elsőként buszokkal utaztak azokba az aprócska falvakba, ahol egykor a mozgalom megszületett. Meglátogatták Lubavicsot, valamint a fehéroroszországi Lioznát és Liádot. Kedden pedig repülőre szálltak és ellátogattak a Kazahsztánban található Alma Atába. Erre a közép-ázsiai településre száműz­te egykor a szovjet hatalom a Reb­bének, Menáchem Mendel Schneerson rabbinak az édesapját, Lévi Jichák Schneerson rabbit, aki itt is halt meg. Halálának 72. évfordulóján itt ünnepelték európai rabbik százai az oroszországi és az európai zsidóság feléledését.

Magyar delegáció 2016-ban
Magyar delegáció 2016-ban
És hogy mi változott az egykori Szovjetunió területén 25 év alatt? A Rebbe küldöttei felkutatták a zsidó élet szikráit és lángra lobbantották a már-már kialudt tüzet. 1991-ben mindösszesen három állandó Chábád rabbi működött a Szovjetunióban: Berel Lazar rabbi Moszkvában, Smuel Kaminezki rabbi
Dnyep­ropetrovszkban és Mose Mos­­kovitz rabbi Karkovban. Ma a volt tagállamok területén 250 városban működtetnek zsidó intézményt, több mint 100 településen állandó rabbival. 

Megszakítás