Az osztrák parlament 2019 szeptemberében egyhangúlag elfogadta az osztrák állampolgársági törvény módosítására tett javaslatot. Ez a lépés összhangban áll Ausztria azon törekvésével, hogy a lehető legnagyobb mértékben kárpótolják azokat, akiknek az Ausztriában működő totalitárius náci rezsim szenvedést okozott.

Mindazok állampolgárságot kaphatnak, akiket a náci időszakban üldöztek, illetve olyan személy egyenes ági leszármazottai, akik az adott időszakban üldöztetésnek voltak kitéve. A jogosultak az eredeti állampolgárságukat is megtarthatják, amennyiben az adott állam törvényei a kettős állampolgárság fenntartására lehetőséget adnak. A jogosultak körét is kiterjesztették, mind időben, mind pedig térben és magát az üldöztetést is a korábbinál szélesebb értelemben használja az új törvény. A térbeli kiterjesztés azt jelenti, hogy azok a személyek (illetve leszármazottaik) igényelhetik az állampolgárságot, akik a korábbi Osztrák-Magyar Monarchia területének polgárai voltak, vagy hontalan személyek, és elsődleges lakóhelyük Ausztria területén volt, ám az országot 1955. május 15-e előtt el kellett hagyniuk a náci üldöztetés, vagy annak fenyegető közelsége miatt.

Az állampolgárságot az üldözött személy minden egyenes ági leszármazottja megkaphatja. Ehhez egy ingyenes és egyszerűsített folyamaton kell keresztülmenni, melynek első lépése, hogy az érdeklődő felvegye a kapcsolatot a helyi osztrák nagykövetséggel, vagy főkonzulátussal, vagy közvetlenül az illetékes osztrák hatósággal (“Landesregierung”). A kérvényeket 2020. szeptember elsejétől adhatják le az érdeklődők.

Az állampolgárság igényléséhez egy kérdőívet kell kitölteni, melyben személyes adatokat kell megadni. Csatolni kell továbbá számos hivatalos iratot, például születési anyakönyvi kivonatot, esetleges névváltoztatásról szóló igazolást és a korábbi osztrák állampolgárságról szóló dokumentumokat, egyes esetben apostille pecséttel ellátva. Amennyiben a beadott iratok nem német, vagy angol nyelvűek, hivatalos fordítással együtt kell benyújtani azokat.

 

zsido.com