Az MTA megállapította, hogy Nyirő József „tevékenyen részt vett az egyik XX. századi önkényuralmi rendszer fenntartásában”, ezért a törvényi előírások miatt közterület nem viselheti a nevét. Kecskeméten emiatt át kell nevezni az egyik utcát. A közgyűlés elé a mai napon két név került: Jakab Antal erdélyi katolikus püspök és Wass Albert. A képviselők végül egyik változatot sem támogatták.

Az életút és a történelem ismeretében a Magyar Tudományos Akadémiának nem volt választása, a nyilasok mellett a végsőkig kitartó íróról megállapította, hogy tevékenyen részt vett önkényuralmi rendszer fenntartásában. Ezt még a hívei sem tagadják: valakik éppen a politikai nézetei miatt tartják nagyra, mások azokat ugyan nem helyeslik, de úgy vélik, hogy az írói munkásság ellensúlyozza az elitélendő közéleti aktivitást. A törvény azonban ilyen mérlegelést nem ismer, ha valaki aktív szereplője volt egy önkényuralmi rendszer működtetésének, akkor nem lehet közterület névadója – függetlenül művészi vagy egyéb teljesítményétől.

Ezt mondja ki a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása is:

„Nyirő József (1889 – 1953) jelentős irodalmi tehetség volt, különösen korai novellisztikája, valamint önéletrajzi regénye (Isten igájában) említésre méltó. A negyvenes évek elejéig, vagyis az életmű legfontosabb szakaszában, népi jellegű plebejus demokrata álláspontot képviselt, az erdélyi Helikon íróközösségébe tartozott.

Később a szélsőjobboldalra tolódott, Szálasi hívévé vált, a soproni nyilas országgyűlésen is részt vett, majd a nyilas vezetőkkel együtt hagyta el az országot. Több szélsőséges orgánumot szerkesztett, emigrációja után is politikailag aktív maradt, beállítottsága nem változott.

Nyirő József szépirodalmi munkásságában a szélsőséges politikai nézetek nem jelennek meg – az általa szerkesztett lapok szerkesztőségi cikkeiben azonban kétségtelenül igen. Alakjának árnyalt megítéléséhez tehát – az Országgyűlés elnökének szavaival egyetértve (sajtótájékoztató, Marosvásárhely, 2012. május 24.) – külön kellene választanunk politikai és írói munkásságát (így járt el a közoktatási kormányzat is, amikor Nyirő József prózáját a NAT részévé tette).

A közterületek elnevezésére vonatkozó, hivatkozott törvényi hely azonban nem tesz lehetővé ilyen elkülönítést, további mérlegelést. Nyirő József tagadhatatlanul tevékenyen részt vett az egyik XX. századi önkényuralmi rendszer fenntartásában, így nevének közterület-elnevezésként való felhasználása – kétségbevonhatatlan írói erényei ellenére – a törvény betűje szerint tilalom alá esik. Megjegyzendő, hogy Székelyudvarhelyen több mint egy évtizede utca viseli a nevét, nyilvánvalóan a román hatóságok tudtával és engedélyével.”

Ezek után a Tett és Védelem Alapítvány három Nyirő Józsefről elnevezett közterülettel kapcsolatban tett bejelentést. Balmazújváros önkormányzata azt a tájékoztatást adta, hogy bár terveztek utcát elnevezni Nyirőről, de az MTA állásfoglalása miatt elálltak ettől.

A másik közterület Kecskeméten található. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal levélben tájékoztatta a Tett és Védelem Alapítványt, hogy a kecskeméti önkormányzat a mai napon napirendre tűzi a Nyirő József köz elnevezésének megváltoztatását.

A közgyűlés elé két javaslat került. Az egyik Jakab Antal katolikus püspökről, Márton Áron segédpüspökéről és utódjáról nevezné el a közt. A Tett és Védelem Alapítvány állásfoglalása szerint a javaslat nem csak Jakab Antal püspök tiszteletre méltó élete alapján lenne elfogadható, de azért is, mert a közterület a Márton Áron utcából nyílik.

A másik javaslat alapján a Nyirő József közt Wass Albertre változtatnák. A TEV ezt a felvetést meglehetősen cinikusnak tartja. „Bár Wass Albert a törvény betűje szerint nem tiltott személy, de szélsőséges, antiszemita nézetei őt is méltatlanná tették arra, hogy közterület legyen róla elnevezve” – szögezik le.

Végül a mai ülésen egyik változatot sem fogadta el a testület, a képviselők mind a két javaslatot leszavazták.

Kecskemét jegyzője törvényességi észrevételében figyelmeztette a közgyűlés képviselőit, hogy a törvénysértő állapotot mielőbb rendezni kell. A polgármester ennek figyelembevételével a kérdést a következő közgyűlésig elnapolta.

A Tett és Védelem Alapítvány éppen az ilyen ügyek elkerülése miatt javasolta néhány hete, hogy készüljön szakemberek bevonásával egy olyan katalógus, ami tudományos alapossággal, hitelesen tartalmazza a XX. század kirekesztő eszméit hirdető személyek nevét és cselekedeteit.

Munkatársunktól