Az Egyesült Államok 13 vezető rabbija levélben fejezte ki háláját Donald Trumpnak, amiért a koronavírus alatt is kiállt a vallásos intézmények működése mellett.

“Azért írunk, hogy kifejezzük legmélyebb hálánkat az elnök úrnak, különös tekintettel arra a határozatára, mellyel a közelmúltban az alapvető fontosságú kategóriába sorolta az imaházakat. Ön határozottan jelentette ki azt, ami felől egy jó embernek sincs kétsége: most, még jobban, mint bármikor, az Örökkévaló Isten felé kell fordulnunk. E nehéz időszakban meg kell erősödnünk hitünkben és hűnek kell maradnunk értékeinkhez.

A válságok sújtotta korszakokban az emberek – származásuktól, vallásuktól és világnézetüktől függetlenül – mindig a vezetőik felé fordulnak, hogy útmutatást kapjanak a bizonytalanság és kihívások leküzdéséhez. Azonban nem minden korszakban állnak tehetséges vezetők az élen, s ez abban mutatkozik meg, hogy egy adott nemzet mennyire képes megőrizni integritását az embert próbáló kihívások idején.

Éppen ezért vagyunk annyira hálásak Önnek, elnök úr, mert olyan vezetői képességről tesz tanúságot, melyre igen nagy szükségünk van. Ön kiállt azokért a jogokért, melyek elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy megküzdjünk a jelenlegi járvány okozta nehézségekkel. Ön példát mutatott vezetőként, amikor kiállt a vallási intézmények alapvető fontossága mellett.

Mint minden csapás idején, a váratlanul érkezett COVID-19 járvány esetén is Istenbe vetjük hitünket és bizalmunkat, hogy felülkerekedjünk a nehézségeken. Ezért is olyan nagy jelentőségű, hogy Ön kifejezte elkötelezettségét a vallási intézmények szabadsága mellett. Most különösen fontos, hogy az imaházak és az iskolák nyitva álljanak, az egészségügyi előírások betartása mellett. Az Ön elkötelezett kiállása a vallásszabadság mellett egyértelmű és világos üzenetet küld: az imához és a tanuláshoz való jog megkérdőjelezhetetlen. Az imaházak és a vallási iskolák ugyanúgy nélkülözhetetlenek a lélek táplálásához, mint az élelmiszerek a test fenntartásához.

Elnök úr, a zsidó vallás kihangsúlyozza, hogy az Örökkévaló igazságosan ítélkezik, és a tetteink alapján jutalmaz minket. Ön büszkén erősítette meg az amerikaiakban a vallásos hit fontosságát, ezért azzal áldja meg Önt Isten, hogy büszkén vezessen minket győzelemre a COVID-19 elleni harcban. A zsoltárok (84:8) örök érvényű szavait idézve: váljon Ön “erősebbé és még erősebbé”, hogy mindannyiunkat egy jobb élethez segíthesse hozzá. Legyen áldás az egészségén, a családján és a barátain!

Sorainkat egy imával zárjuk: Aki megsegítette vezetőinket, aki szolgáját, Dávidot megmentette az ellenség kardjától, aki utat vágott a tenger erős vizében, az áldja, segítse és őrizze meg, tegye naggyá és emelje egyre magasabbra az Amerikai Egyesült Államok elnökét, Donald J. Trump elnököt. A Királyok Királya védelmezze őt kegyelmével, adjon számára örömöt és óvja meg minden veszélytől és nehézségtől. Legyen ez Isten akarata, s erre mondjuk: ámen”.

Az aláíró rabbik:

Avrohom Osdoba rabbi, a Crown Heights-i lubavicsi vallási bíróság feje, a Chábád mozgalom egyik legrangosabb vezetője, Jacob Grünwald rabbi, pápai rebbe, Yisroel Hager rabbi, vizsnyici rebbe, Moshe Rabinovich, munkácsi rebbe, Bentzion Halberstam rabbi, bobovi rebbe, Aron Teitelbaum rabbi, szatmári rebbe, Zalman Teitelbaum rabbi, szatmári rebbe, David Twersky rabbi, szkveri rebbe, Yitzchok Twersky rabbi, rachmisztrivkai rebbe, Eli Dov Wachtfogel rabbi, a Souths Fallsburg Yeshiva vezetője, Moshe Wolfson rabbi, a Mesivta Torah Vodaas jesiva vezetője, Shmuel Kaminetsky rabbi, a philedelphiai Talmudical Yeshiva vezetője, Malkiel Kotler rabbi, a lakewoodi Beth Medrash Govoha jesiva vezetője.

Forrás: Arutz7