Isten kegyelméből

 

  1. chesván hó 25. [1974. november 10.]

    Brooklyn, N.Y.

Mordechai Shoul Landow részére

 

Üdvözlet és áldás!

Minthogy időről időre érdeklődök Önről és családjáról közös barátainktól, örömmel jutott a tudomásomra, hogy nemrégiben ünnepelte születésnapját.

Nyilán ismert Ön előtt, hogy a hászidoknak különleges, születésnappal kapcsolatos szokásaik vannak, melyek kifejezik a születésnap fontosságát a zsidó élet körforgásában.

 

Általánosságban ezek a szokások három dolgot foglalnak magukba:

 

  1. Álijá (felhívás a Tórához) a szü­letésnapot megelőző

    szombaton, amennyiben ez le­hetséges.

  1. A tóratanulás növelése a születésnapon.
  2. A jótékony adakozás növelése a születésnapon,

    ha hétköznapra esik. Ha szombatra esik, akkor előtte

    vagy utána.

 

Közismert, hogy a zsidó szokásoknak számos értelmezése létezik. Túl messzire vezetne azonban, ha egy aspektusnál többet említenék meg a felsorolt három szokás mindegyikével kapcsolatban.

 

Álijá

A Tórához való felhívás a születésnapot megelőző szombaton, ami egyfajta felkészülés is a jeles napra, azt fejezi ki, hogy a zsidó ember minden egyes születésnapja alkalmával egy újabb spirituális szintre emelkedik. Ez magából az „alija” szóból is következik, melynek jelentése: emelkedés. Ez utal a fizikai emelkedésre is, hiszen a tóraolvasó emelvényhez valóban fel kell menni, mert az magasabban helyezkedik el, mint a zsinagóga padlója, ám a lényeget a dolog spirituális aspektusa jelenti. Valójában éppen a spirituális emelkedés (ami a Tóra felolvasása és tanulása által következik be) okán építik a tóraolvasó asztalt emelvényre.

A születésnap különleges jelentősége a következő: az ember természetes módon napról napra és évről évre egyre növekszik, fizikailag és szellemileg is, így tehát bizonyos szempontból senki sem ugyanolyan ma, mint tegnap volt. Spirituális téren a születésnap egy lényegi (és nem csupán felszínes) változásról szól, mert ez az a nap, amikor az illető csillagjegye megújul. A Talmud szerint ez a lélek gyökerére utal, mely állandóan kapcsolatban marad legfelsőbb forrásával, s csak a lélek kiterjesztése az, mely leereszkedik a testbe és életerővel látja el. Belátható, hogy a lélek, mely örök és az Örökkévaló egy darabja, nem zárható a testbe a maga teljességében, ahogy maga Isten sem zárható az általa teremtett világ határai közé. Isten egyszerre létezik a világon belül és azon túl (immanens és transzcendens módon), s ugyanez igaz a lélekre is. Így tehát a születésnap alkalmával a zsidóknak egy magasabb szintre kell emelkedniük, méghozzá jelentőségteljes módon, a lélek gyökerének megerősítésével, és ez természetes módon hatással lesz a lélek alsóbb, a fizikai testet vitalizáló rétegére is. Az effajta változást kizárólag a Tórán keresztül lehet megvalósítani, mely az „életünk és napjaink hossza”.

 

A tóratanulás növelése a születésnapon

A második szokás, a tóratanulás növelése, az elsőből következik, egy jobban megfogható formában. Az elmélyült és intenzív tóratanulás áthatja az elmét és élő tapasztalatként nyilvánul meg a mindennapi életben.

 

A jótékony adakozás növelése

a születésnapon

A harmadik szokás, a jótékony adakozás, a testi és lelki önfeláldozást szimbolizálja. Mivel az ember testből és lélekből áll, növekedésének és fejlődésének is ki kell terjednie mind a spirituális, mind a fizikai világra. Amíg az alija és a tóratanulás elsősorban a spiritualitást, addig a jótékonyság a fizikai, materiális teret erősíti. A nagy erőfeszítések árán megkeresett pénz szellemi és szent dologgá változik, hiszen szent célra szánták, melyre az adakozás héber neve, a cedáká is utal.

Mivel közös barátaink továbbra is informálnak az Ön folyamatos spirituális és materiális fejlődésről, annyi maradt csak számomra, hogy kifejezzem a reményemet, hogy a születésnapja alkalmából még nagyobb inspirációval és örömmel folytatja majd a jótékonykodást, és fejlődése mind minőségben, mind mennyiségben kifejezésre jut.

 

Áldással,

Megjelent: Egység Magazin 30. évfolyam 131. szám – 2020. június 1.