Mit mond Maimonides?

 Maimonides volt az első, aki pontosan körülírta és egyértelműen meghatározta a Messiás tulajdonságait, működési területeit, illetve ismertetőjeleit.

“A Messiás király felkél, és visszaállítja Dávid királyságát, ahogy volt annak idején. Felépíti a Szentélyt, és összegyűjti Izrael szétszórtjait. Napjaiban újra érvényesek lesznek mindazok a törvények, amelyek voltak annak idején… Smitá- és jobéléveket tartanak, ahogy az meg van írva a Tórában. És aki nem hisz benne [a Messiásban], vagy nem várja-igényli eljövetelét, az olyan, mintha az egész Tórában nem hinne…”

“Nehogy valaki azt higgye, hogy a Messiás csodákat fog művelni, vagy valami csodálatos jelet fog adni, olyasvalamit, amit a világ még nem látott. Ez nem így van, hiszen rabbi Ákivá nagy bölcs volt, a Misná bölcsei közül, Bár Kochbá király fegyverhordozója[szellemi támogatója], és azt mondta rá, hogy ő a Messiás. Az akkori nemzedék hitte, hogy ő a Messiás, amíg meg nem halt, és ki nem derült, hogy nem volt az. De a bölcsek nem kértek[Bár Kochbától] semmi jelet [Messiás voltának igazolására]…”

“És ha felkél egy király, aki Dávid házából származik, búvárkodik a Tórában, és betartja parancsolatait, akárcsak Dávid király tette, az Írott és Szóbeli Tan szerint, és ráveszi egész Izraelt, hogy nyomdokain haladjon, és megvívja Isten háborúit, akkor biztosra vehető, hogy ez a Messiás… és megreformálja a világot, hogy mindenki az egy igaz Istent imádja…”

“Nehogy valaki azt találja hinni, hogy a Messiás jövetelekor a világ folyása vagy a teremtés rendje megváltozik! A világ megy tovább a maga útján; az pedig, amit a próféták mondtak, hogy _a bárány a farkassal fog együtt heverészni˛, azt jelenti, hogy a zsidók immár békében, nyugodtan, bántatlanul fognak élni a népek gonoszai között, akiket az Írásordas farkashoz hasonlít… és a népek elfogadják az igaz hitet, és nem fognak rabolni és rombolni…”

“A bölcsek és próféták nem azért vágytak a Messiás napjaira, hogy a világon uralkodjanak, sem azért, hogy a bálványimádó pogányokat leigázzák, vagy hogy a népek tenyerükön hordják őket [a zsidókat], sem nem azért, hogy jókat egyenek-igyanak és vigadozzanak, hanem azért, hogy senki se zsarnokoskodjék fölöttük, szabadon tanulmányozhassák a Tórát, és sajátíthassák el bölcsességét…”

“…És abban az időben [a Messiáséban] nem lesz sem éhínség, sem háború, sem irigység és vetélkedés, mert nagy jólét lesz, és a földi javak bőségesen találtatnak, és a világ dolga nem lesz más, mint Isten megismerése… és ekkor nyilvánvalóvá válik a zsidók bölcsessége, akik megértik az érthetetlent, és felfogják a Teremtő létének lényegét, amennyire azt ember képes felfogni, ahogyan le van írva: _tele lesz a föld az Örökkévaló ismeretével, ahogy a tengert víz borítja˛…”

(Maimonides: Bírák könyve, a királyok törvényei 11., 12.)

Ezeket a költői gondolatokat Maimonides egy mondatba sűrítette a Tizenhárom hitágazatban: “Teljes lélekkel hiszek a Messiás eljövetelében, és bár késlekedik, mégis nap mint nap várom jövetelét.” Ez máig is a zsidóság hitvallása, hitének meghatározója.

Megjelent: Egység Magazin 2. évfolyam 9. szám – 2014. július 28.