Egy huszonöt éves ember már belépett a felnőttkorba, kijárta iskoláit, szakmát tanult, talán családot is alapított. Mit jelent ugyanez a huszonöt év egy szervezet életében?
Éppen huszonöt éve érkezett Budapestre az első lubavicsi házaspár a Rebbe, Menáchem Mendel Schneerson rabbi küldöttjeként.

Oberlander Báruch rabbit és feleségét, Batshevát nem sokkal házasságkötésük után személyesen a Rebbe választotta ki és kérte fel, hogy költözzenek Magyarországra és vegyenek részt a magyar zsidóság újjáépítésében. A választás nem véletlenszerű volt, hiszen a házaspár mindkét tagja magyar szülők gyermeke.

A rendszerváltozás korát élő Magyarországon örömmel fogadták a fiatal rabbiházaspárt, akik aprócska bérelt lakásukban kezdték meg munkájukat: összegyűjtötték és tanítani kezdték az útjukat és gyökereiket kereső magyar zsidókat. Ahogy teltek az évek úgy bővült a feladatuk, és úgy bővült az ekkor már intézményesült Chábád Lubavics Zsidó Oktatási és Nevelési Alapítvány munkája és infrastruktúrája is. Hiánypótló könyvek kiadása, heti magazin, oktatási, vallási intézmények és egy sok évtizedes álomból felébredő zsidó közösség szegélyezi azt az utat, amelyet negyed évszázad alatt bejártak.  A Vasvári Pál utcai zsinagóga vezetőjeként Oberlander rabbi a magyarországi zsidó élet reneszánszának gyújtópontjába került. Feleségével a semmiből hozták létre a zsidó élet elengedhetetlen intézményeit, és újjáélesztették a feledésbe merülő hagyományokat, friss hangokkal töltötték meg az évszázados zsinagógákat.

Egy huszonöt éves ember már belépett a felnőttkorba, kijárta iskoláit, szakmát tanult, talán családot is alapított. A huszonöt éves magyarországi Chábád mozgalom mára szintén felnőtté vált. Szakmáját kitanulta: szervezetei aktív, élő részét képezik a magára találó magyar zsidóság mindennapjainak. „Gyermekei” mindazok a közösségek é intézmények, amelyek lubavicsi rabbik vezetése mellett a Chábád szellemiségében működnek.

Ma már három városban tizenkét rabbicsalád él és dolgozik. Az Oberlander család piciny előszobájából kialakított iroda helyett a jól felszerelt Keren Or központ irodáiban dolgoznak az alapítvány munkatársai és önkéntesei. Az első, két fős bölcsődei csoport helyett több mint száz gyerek kezdi meg szeptember elsején a tanévet Bét Menáchem Gyermekoktatási Központban található bölcsődében, óvodában és általános iskolában. Újságjaik, kiadványaik családok ezreihez jutnak el, rendezvényeik hagyománnyá váltak. Útjára indítottak egy generációt, akik öntudatos zsidóként ma már saját gyermekeiket oktatják.

A magyarországi chábád küldöttek hagyományos hászid összejövetellel, fárbrengennel ünnepelték meg a negyedszázados évfordulót. Régi fotókkal és történetekkel idézték fel a családias hangulatú estén a kezdeti éveket és mindazokat, akik részt vettek a mozgalom indulásánál. Megemlékeztek azokról a felejthetetlen állomásokról, amik elvezettek a napjainkban ismert magyarországi Chábád mozgalomhoz.

Kívánunk hasonló sikereket a következő huszonöt évre!

 

 


Tánc az érkezés után londoni és bécsi chábád rabbikkal.


Tanítás a Davidovics tesvérekkel szeptemberben.


Érkezés 1989. augusztus 23.-án.

 


Látogatás az Ortodox Hitközség akkori főtitkáránál, Herczog Lászlónál.