Megjelenik a Talmud magyar nyelven

A több évezredes zsidó gondolkodás, a zsidó tudományok legnagyobb alapműve a Talmud. Ez a gigantikus mű – gyakorlatilag gyűjtemény – 63 kötetből, úgynevezett traktátusból áll, melyeket részben tartalmuk szerint hat kategóriába, rendbe sorolunk. A teljes Talmud a ma leggyakrabban használt, a XIX. század végétől kiadott „vilnai kiadásban” több ezer nagy méretű, sajátos szerkezetű oldalt tesz ki.

A Talmud több ezer oldalas, főleg arámi nyelvű szövegét sok nyelvre próbálták már lefordítani. Ezek a kezdeményezések közül a modern héberre, angolra és németre fordítás járt talán a legnagyobb sikerrel. A fordítás feladatát nem csak az anyag mennyisége és arámi nyelvezete teszik hatalmassá, hanem stílusa is. Az eredetileg generációról generációra szóban átadott szöveg sok olyan utalást tartalmaz, amely megtévesztheti, alkalmanként félrevezetheti az óvatlan fordítót. Ezért a helyes, közérthető, jól használható fordításhoz elengedhetetlen a legfontosabb kommentárok (elsősorban Rási és Toszafot) tanulmányozása és mondanivalójuk bedolgozása a fordított szövegbe.

A Zsidó Tudományok Szabadegyetemének rabbijai már évek óta foglalkoznak a talmud magyar fordítással. A Szabadegyetem keretén belül mára már több mint 15 olyan kiválasztott magyarra fordított témakör gyűlt össze, amely a zsidó jog legkülönbözőbb szakrális és polgárjogi témaköreinek jellegzetes talmudi disputációjaiból ad kimerítő ízlelőt.

A létrehozott mű páratlan lesz a maga nemében, hiszen magyar fordítású Talmud a világon sehol sem jelent meg. Azok a Talmud nevét viselő könyvek melyek már napvilágot láttak hazánkban nem a Talmud annyira jellemző, valódi jogi részeit foglalják magukban, hanem csupán összeállítások a Talmudra kevésbé jellemző, tudományos szempontból nem annyira jelentős, de a köznyelven jobban érthető, úgynevezett aggádikus részeiből. Ezek a részek alkalmanként meghökkentő történeteket, elbeszéléseket tartalmaznak, amelyekből természetesen fontos, főleg etikai következtetéseket lehet levonni, azonban nem ezek a részek miatt vált a Talmud a zsidó jog és bölcselet alapművévé. A Talmud szövegének jelentős részét szemben az aggádikus részekkel, az ókori zsidó bölcsek vitáinak gyűjteménye teszi ki.

A könyv anyaga tehát összeállt, és a több mint 500 oldalas nagy méretű mű várhatóan a jövő év első felében fog megjelenni. A jó fordítás nélkülözhetetlen kézikönyvévé fog válni valamennyi valláskutatónak, jogtörténésznek, és a zsidó értékek iránt érdeklődő szélesebb közönségnek is. Ez a kiadás a vallástudományon túl a magyar kultúra számára is várhatóan történelmi esemény lesz.

Megjelent: Egység Magazin 16. évfolyam 58. szám – 2014. augusztus 3.