A zsidó szövegeket fordítással és ráadásul ingyenesen közzétevő Sefaria weboldalon már a Talmud kevésbé ismert, a Szentföldön született változata is tanulmányozható, akár angolul és franciául is – írja a Times of Israel.

 

Illustrative- A 12-volume set of Babylonian Talmud with commentaries, printed in Amsterdam by Immanuel Benveniste, 1644-47 (Kestenbaum & Company)

A minden jesivában és tanházban sokat forgatott Babilóniai Talmud online változata hamar népszerűvé vált a Sefaria látogatói között. A zsidó törvények legfontosabb magyarázatait tartalmazó és a zsidó vallásjog alapját képező Talmudban elmélyedni mindig is nagy kihívás volt. Évekbe telik, amíg valaki képessé válik arra, hogy a főként arámi nyelven írt, gyakran bonyolult logikai utat követő szöveget egyedül tanulmányozza.

A legutóbbi időkig szinte kizárólag az ortodox zsidó tanintézményekben tanuló férfiak kiváltsága volt, hogy a talmudi szövegeket értelmezzék. A Sefaria ingyenes szolgáltatásai azonban a szélesebb tömegek előtt is megnyitja a Talmudhoz vezető utat, elsősorban magyarázó fordításai és kereszthivatkozásai segítségével.

Az újdonságot a Jeruzsálemi Talmud megjelenése jelenti, ugyanis a Talmudnak ez a változata teljes egészében eddig nem volt fellelhető az online térben. Az angol fordítást Heinrich Guggenheimer készítette 1999 és 2015 között. A digitális verzió mind a 17 kötetet lefedi, az arámi és az angol szöveg egymás alatt olvasható, bekezdésenként tagolva. Lév Jiszráel, a Sefaria egyik vezető programozója szerint a weboldaluk

nemcsak a zsidó szövegek egyszerű és gyors elérését teszi lehetővé, hanem megváltoztatja a tanulás módját is. Már nem egy könyv vagy egy másik ember a legfontosabb társ a tanulásban, hanem a számítógép.

„Egy olyan átmeneti időszakban élünk, melynek során teljes mértékben átalakul a gondolkodásunk. A digitális szöveg ugyanis képlékeny. Ha valakinek látásproblémái vannak, felnagyítja a szöveget. Ha egyáltalán nem lát, a számítógép olvas helyette hangosan. A digitalizált Jeruzsálemi Talmuddal pedig egy olyan szöveget teszünk elérhetővé, mely általában még azok számára sem volt a mindennapok része, akik otthonosan mozogtak a zsidó szövegek világában. Nemcsak elérhetővé, hanem a vallásos és tudományos világ szerves részévé is válik a szöveg. Reményeim szerint a jövő nemzedékei számára Jeruzsálemi Talmud nemcsak egy elérhetetlen, misztikus ködbe burkolózó könyv lesz, hanem egy könnyen hozzáférhető szöveg. Jelenleg, a fent említett okok miatt, ez a mű meglehetősen háttérbe szorul” – mondta Jiszráel.

A Jeruzsálemi Talmudot napjainkban tekinthetjük a széles körben tanulmányozott és megannyi kiadással, fordítással és magyarázattal ellátott Babilóniai Talmud mostohatestvérének.

A Talmud, a Tóra törvényeit magyarázó Misna további magyarázata és együtt képezik a szóbeli tan alapját. A zsidó hagyomány szerint Mózes ugyanis nemcsak az írott tant vette át a Színáj-hegyen Istentől, hanem a Tórában lévő, gyakran szűkszavúan és önmagukban nehezen értelmezhetően szereplő parancsolatok szóbeli kifejtését is.

A szóbeli tan hosszú időn át szóban öröklődött nemzedékről nemzedékre, majd Jehuda rabbi, a fejedelem – figyelembe véve a nehéz történelmi helyzetet és a hatalmasra duzzadt anyagot – úgy döntött, hogy leírja. Így vált ő a Misna szerkesztőjévé. A Misnát azután az akkori zsidó világ világ két nagy központjában, Babilóniában (a mai Irak területén) és a Szentföldön magyaráztak tovább a bölcsek. A Jeruzsálemi Talmud neve egyébként kissé megtévesztő, mert abban a korszakban nem igazán élhettek zsidók Jeruzsálemben és a tanházak elsősorban Izrael északi részén működtek. A név sokkal inkább a szent város iránti tiszteletet fejezi ki. Éppen emiatt a tudományos életben sokszor Palesztinai Talmudként hivatkoznak rá, utalva a Szentföld római korból eredő földrajzi elnevezésére.

Dr. Mose Simon-Sosáni

A teljesebb, bővebb magyarázatokkal ellátott Babilóniai Talmud a szöveg V. századi lezárásától kezdve, széles körben terjedt el az egész zsidó világban kéziratok formájában. A Jeruzsálemi Talmud ma ismert első, teljes kézirata azonban jóval későbbről, 1289-ből származik. Mindezek miatt, ha valaki a Talmudra hivatkozik, az mindig a babilóniai verziót jelenti. Ez persze nem utal arra, hogy a Jeruzsálemi Talmudot elfeledték volna, de csak igen kevesen fértek hozzá. További nehézséget okoz az is, hogy ez a szöveg az arámi nyelv egy másik dialektusában íródott.

„A Jeruzsálemi Talmud tömörebb, szűkszavúbb és kevésbé megszerkesztett szöveget tartalmaz, mint a Babilóniai Talmud. Megértése nagyobb nehézséget okoz és ezért magyarázatokkal ellátni is sokkal komolyabb kihívást jelent. Én mindig azt mondom, hogy valaki csak addig panaszkodik arra, hogy bonyolult a Babilóniai Talmud, ameddig meg nem ismerkedett a Jeruzsálemi Talmuddal” – mondta Dr. Mose Simon-Sosáni, a Bár-Ilán Egyetem professzora.