Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség Károly körúti központjában tett látogatást a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Lázár János. Köves Slomó vezető rabbi bemutatta a miniszternek az EMIH közösségi és hitéleti tevékenységét, valamint az oktatás és a szociális ellátás területén végzett munkáját.

Ismertette azokat a projek­teket is, melyek a közösségi életen túl össztársadalmi ügyet is szolgálnak, mint például az Olajág Idősotthon-hálózat vagy a CEDEK szeretetszolgálat. Ennek kapcsán kérte Köves rabbi a kormány segítségét a gyarapodó közösség és a társadalmi szerepvállalás kapcsán felmerülő infrastruktúrafejlesztéshez. Lázár János válaszul elmondta, a kormány nyitott az EMIH munkájának támogatására.

A miniszter elmondta, a kor­mány számára kiemelten fon­tos, hogy a zsidó szerveze­tek a társadalom szerves részeként végezzék munkájukat, hiszen ez mindig is fontos részét képezte Magyarország fejlődésének. Ennek keretében a kormányzat támogatja a zsidó szervezetek társadalmi szerepvállalását és folyamatos párbeszédre törekszik velük.

A megbeszélésen szót ejtettek a Holokauszt emlékévről is. A programsorozat kapcsán felmerült nézeteltérések ellenére a megemlékezést mindkét fél sikeresnek értékelte, amely sok kezdeményezés kiindulópontjául szolgált.