A zsidóságban kiemelt jelentősége van a közösségnek. „Tovim hásnájim min háechád” – vagyis: az egynél jobb a kettő, két ember mindent könnyebben el tud végezni, vagy át tud vészelni, mint egy és „kol Jiszráel árevim ze láze” – minden zsidó felelős egymásért. Ezek olyan kulcsmondatok, melyek egy zsidó életét mindig meghatározzák.

A háláchá, vagyis a zsidó törvénykezés számos olyan rendelkezést tartalmaz, melyek a közösség érdekeit szolgálják. A közösség minden tagja felelős azért, hogy a gyengébb tagoknak jobbá tegye az életét. Az ima, a közösen, egy időben és egy célért elmondott ima kiemelt szerepe is vitathatatlan. Különösen komoly vészhelyzetek: éhínség, szárazság, üldöztetés, vagy járványok esetén gyakran fordulnak rabbijaink ehhez az eszközhöz, hogy az egeket ostromló imáink által nyerjünk kiutat szorult helyzetünkből.

Ilyen közös imát hirdettek szombat estére, nők számára „Nincs senki Rajta [az Örökkévalón] kívül” címmel (héberül: éjn od milvádo). „A világ, és azon belül különösen a zsidó nép szenvedése elviselhetetlen szintre jutott. Az emberek érzelmileg és spirituálisan megtörtek, kétségbeesettek, rettegnek és reménytelenségbe jutottak, Isten óvjon minket ettől. Mikor jön már el a megváltás?” – áll a közös imára való felhívásban.

A szövegben a nagy tekintélyű Mose Sternbuch rabbit idézik, aki az előző héten a következőt írta: „Kötelességünk megerősíteni magunkat megtérésünkben és imáinkban, valamint abban az egyszerű hitben, hogy senki sincs Rajta kívül, és a szemünket csak Felé fordíthatjuk…” A rabbi azt javasolja, hogy minél több tehilimet, vagyis zsoltárt mondjunk, és különös átéléssel olvassuk el az Ávinu málkénu – Atyánk, királyunk imádságot. Emellett a cedáká, az adományozás fontosságát is hangsúlyozta. E három dolog, a megtérés, az imádkozás és az adományozás köztudottan megváltoztatja az Égben ránk szabott, kedvezőtlen ítéletet.

Egy mondás szerint: „a szent életű asszonyok érdemben érkezik el a megváltás”. Éppen ezért, írják a felhívás szerzői, éppen a nők azok, akiknek most az eget kell ostromolniuk az imáikkal, hogy az Örökkévaló megszabadítson minket a nők imája érdemében a járványtól és a nyomában járó lelki és egyéb problémáktól. Azt javasolják, hogy holnap este, a szombat kimenetelét követő meláve málká, a királynő kikísérése elnevezésű szombatbúcsúztató lakoma során, bárhol is vagyunk a világon, a következőket tegyük meg:

  1. adjunk adományt egy tetszőleges, jótékony célra gyűjtő szervezetnek
  2. mondjuk el a 13., 20., 30., 121., 130. és 142. zsoltárt (a zsoltárok magyar fordítását itt találják meg olvasóink)
  3. nagy átéléssel, héber szóval kávánával mondjuk el: Éjn od milvádo – nincsen senki Rajta, az Örökkévalón kívül
  4. mondjuk el az Ávinu málkénu imát, melyet a ros hásánái, illetve jom kipuri ünnepi imakönyvben (máchzor), valamint a hétköznapi imakönyvben (szidur) a reggeli imánál találunk meg. Az Ávinu málkénu imáról itt olvashatnak részletes magyarázatot.

Kívánjuk, hogy az Örökkévaló eltávolítsa rólunk a járványt és a szenvedést, és jöjjön el minél hamarabb, még napjainkban a végső és teljes megváltás!

zsido.com