Az okostelefonra letölthető alkalmazások végtelennek tűnő univerzumán belül igen nagy helyet foglal el a zsidó applikációk halmaza, mely rengeteg érdekes és hasznos le­hetőséget kínál a felhasználók szá­mára.

Könyvek egész sora érhető el eze­ken keresztül, interaktívan, magya­rá­zatokkal, különféle lehetőségekkel – könyvjelző, saját megjegyzés be­szúrása, különböző helyek megjelölése – megtűzdelve. Nem hiányozhat természetesen a Tóra ma­ga. Sokszor nem pusztán a szöveg, ha­nem a megjelenés is fontos: az összevarrott pergamenlapok, a hagyományos betűk látványa az igazi tekercseket idézi, de ezeken túl ál­talában mást is nyújtanak ezek az alkalmazások: magyarázatokat, hang­jegyeket, ide-oda ugrálási lehetőséget.

Találhatunk Eszter könyvét, külön kereplő funkcióval – okos­te­le­fo­nunkról követve a Megila felolvasá­sát egy érintéssel zajonghatunk is a gonosz Hámán nevének hallatán.

Imakönyvek egész sorából választhatunk, ki-ki a saját rítusa szerint. Számos egyéb funkció mellett igen hasznos, hogy sok applikáció ép­pen azokat az imákat jeleníti meg, amelyek az adott napra érvényesek, vagyis a napnak megfelelő be­toldások automatikusan belekerülnek a szövegbe, nem kell többet keresgélni. Természetesen találunk bencsert (étkezés utáni áldás), mely – előzetes beállítás után – jelzi, hogy ideje van az asztali áldás elmondásának, úti imát, vagy az esti Smá felolvasását segítő alkalmazást.

Külön applikáció vezet végig a tfilin felrakásán, a helyes kötésmódon, a hozzá kapcsolódó szokásokon és az elmondandó ál­dá­sokon is. A ros hásáná előtti idő­szakra szlichot-applikáció áll ren­delkezésre (természetesen külön szfárádiaknak és külön as­kená­zok­nak). A Tehilimre (Zsoltárok Köny­ve) is több applikáció épül, csat­lakozhatunk zsoltármondó csoportokhoz, vagy olvashatunk napi meghatározott számú zsoltárt az alkalmazások segítségével.

A kóserságra is szinte végtelen app­likáció épül: hol található a legközelebbi kóser étterem, milyen kósersági pecséttel rendelkezik, nyitva tart-e és hogyan juthatunk oda. Kó­ser-e egy adott összetevő, van-e kó­ser termékeket árusító bolt a környéken, hogyan tisztítsunk meg egy bizonyos zöldséget. Fontos, hogy vannak megtévesztő applikációk is, találhatunk ugyanis olyan al­kalmazást is, mely megmondja egy halfajtáról, hogy kóser-e, így – az alkalmazás magyarázata szerint – bármelyik étteremben ki tudjuk választani a „kóser” ételt. Ez ter­mészetesen nem igaz, hiszen az étel nemcsak attól kóser, hogy az alap­anyagai fogyaszthatók – érdemes vigyázni! Peszáchi különkiadásként cháméckereső, a peszáchi elő­készületeken végigvezető és chá­méc-meghatározó applikációk is akad­nak.

Az étteremkeresőhöz hasonlóan minjenkereső is található szép szám­mal. Hol és mikor van a legközelebbi minjen. Hogyan jutok oda? Van-e járótávolságra zsinagóga? De olyan applikáció is létezik, melynek se­gítségével minjent szervezhetünk a környéken tartózkodó és az applikációt használó emberekből.

Rengeteg emlékeztető, vagy szá­mon­tartó jellegű applikáció is megtalálható a kínálatban. Ahogy a vicc mondja, áldás mindenre van, hát applikáció is akad mindenre. Csilingelés em­lékeztet a szfirát háo­merben a napi szá­molásra, chanukakor az az­nap meggyújtandó lángok számára, irányára, sorrendjére, és okos­te­le­fonunk számolhatja helyettünk a húsos étkezés után, hogy eltelt-e már a hat óra, ehetünk-e már tejeset. Fér­jes asszonyoknak jó szolgálatot te­hetnek a mikve-ka­lendáriumok, me­lyek segítenek el­igazodni a táhárát hámispáchá (a családi élet tisztasága) bonyolult szabályai között.

Gyertyagyújtás ideje, imaidők, naplemente pontos ideje, aznapi jórcájtok – állandóan a zsebünkben van egy komplett naptár, annak minden tudnivalójával együtt. Egy jól működő alkalmazás segítségével könnyen követhető a dáf jomi, a Talmudnak éppen aznap tanult lapja, egy másik alkalmazás letöltésével minden nap egy-egy új vallási szabályt ismerhetünk meg. Népszerű a láson hárá, a rossz nyelv szabályainak tanulása is, így természetesen a Cháfec Chájim könyvéből is kaphatunk napi egy szabályt, melyet megtanulhatunk.

Találunk applikációt a jiddis szlengben való eligazodáshoz, hallgathatunk héber nyelvű rádióadásokat, vagy kizárólag héber nyelvű zenét.

Gyerekek játékos és interaktív mó­don ismerhetik meg a héber betűket, találkozhatnak a párásá (tórai he­tiszakasz) hőseivel, és megismerkedhetnek az ünnepi szokásokkal is. Az sem csalódik, aki chanukakor pörgettyű nélkül találja magát otthon: a pörgettyű-applikáció kiváló szórakozást nyújthat a számára. A sudoku szerelmesei pedig zsidó szim­bólumokkal játszhatják kedvelt játékukat, judoku néven.

Extrém applikációként utoljára említjük a szombati ébresztőt. Az elő­re beállítható programnak nincsen semmiféle virtuális gombja, nehogy a még öt percig aludni kívánó tulajdonos szombaton tiltott dolgot tegyen, és elhallgattassa a zajongó telefont. Előre meg kell határoznunk az ébresztés idejét, hosszát, az ismétlés gyakoriságát, a hangerőt, és az applikáció mindent elvégez helyettünk. Felébredni persze így is magunknak kell.

 

A cikk az Egység magazin 90. számában jelent meg. Az Egység magazin legújabb számát keresse a Keren Or Központban (1052 Károly krt. 20) vagy a Kóser Piacon (1074. Dohány utca 36.). Ha érdekesnek találta írásunkat, és szeretne még több zsidó témáról olvasni, csatlakozzon előfizetőink táborához! Előfizetésért kattintsonhttp://fizetes.zsido.com/ujsag.php oldalra.