Klasszikus zsidó gondolkodók

Tanulás, ösztöndíj, ajándék izraeli utazás

A Zsidó Tudományok Szabadegyeteme „Klasszikus zsidó gon­dolkodók” címmel új, haladó szakot indít. A hallgatók az első szemeszeteren 2007. január és június között heti kétszer két és fél órában tanulmányozhatják a zsidó klasszikusokat. Az Zs.T.Sz tapasztalt előadói által a laikusok és haladók egyaránt élvezhetik a tanulást.

A négy hónapos esti kurzust vizsgák követik. A kurzust si­keresen elvégzők egy felejthetetlen, 10 napos, teljesen ingyenes ajándék izraeli kiránduláson vesznek részt 2007. júliusában. A programon résztvevő 25 évnél fiatalabbaknak havi ösztöndíjat is biztosítunk.

A témák:

Rási – A Tóra gyöngyszeme

A neve kezdőbetűiről Rásiként ismert Rabbi Slomo ben Jichak (1040-1105). A judaizmus legszentebb szövegeihez, a Bibliához és a Babilóniai Talmudhoz írt kommentárokat. Tóra kommentár­ja az első nyomtatásban megjelent héber nyelvű könyv (Reggio Calabria, 1745). Rási eredeti kommentárját hétről hétre az erede­ti szövegből magyarra fordítva tanuljuk, az adott hetiszakaszhoz.

Talmud – Zsidó bírák és tanúk törvénye

A Talmud Szánhedrin traktátusának harmadik fejezetében a törvényszékek és bíróságok meghatározását és felada­tát tanulmányozhatják. Megismerkedhe­tünk a zsidó gondolkodásmód gyöke­rével is, a talmudi érvelésrendszerrel, a szinte szőrszálhasogatónak tűnhető jogi elemzéssel.

Maimonidesz

Maimonidesz (1135-1204) a klasszikus zsidó bölcselet egyik leg­kiemelkedőbb és legmeghatározóbb alakja. Ezen az előadássoro­zaton jogi (és némileg filozófikus elemeket tartalmazó) munkájából a Misne Torából veszünk át szemelvényeket. Mi az a prófécia? Milyen kell, hogy legyen az emberi viselkedés tan? Mit jelent a bűnbánat és hogyan készül a Tóratekercs? Mik a háborúzás törvényei? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kapjuk meg a választ Maimonidesz mai napig aktuális művéből.

Zsidó filozófia – Kabbala

Napjainkban egyre több embert érdekel az ezoterika, a misztika. Köves Slomo rabbi előadássorozatában betekintést nyerhetünk a Kabbala és a zsidó filozófia világába. Megismerkedhetünk az alapvető kabbalisztikus fogalmakkal és ezúttal azt is megtudhat­juk, hogyan vélekedik a zsidó filozófia a szenvedésről, a világban fellelhető rosszról és az ember evilági céljáról.

Zsidó etika és erkölcs – a huszadik század kérdései

Oberlander Báruch rabbi előadás so­rozatában sok olyan aktuális etikai vagy erkölcsi kérdésre kaphatunk választ. Mi­lyen a zsidó üzleti etika? Megengedett-e a klónozás? Létezik-e a szerzői jog a zsidóság szerint? Mik a fogamzásgátlás megengedett formái? Oberlander rabbi előadásaiból azt is megértjük, hogyan tud napra kész maradni egy olyan val­lás, amelynek az „alkotmánya” több mint 3000 évre nyúl vissza.

Helyszín: Budapest, 1052 Károly krt. 20. Információ és jelentkezés: 268-0183; www.zstsz.hu

 

Mit kaptam?

Hallgatóink véleménye:

Kellemes társaságot és kitűnő’ előadóktól olyan ismereteket, amelyek megnyitották a Tóra. a Talmud és a Kabbala csodá­latos világát. Jó hangulatú beszélgetéseket, értelmes vitákat, és végül, de nem utolsósorban választ arra a kérdésre, hogy mit jelent zsidónak lenni. (Boros Péter)

Egyszerre kaptam válaszokat és újabb kérdéseket. A legna­gyobb öröm számomra, hogy a rabbikkal barmiról lehetett be­szélgetni, és a komoly témák megvitatása közben nem kellett elfeledkeznünk a humorról sem. (Sziklai Klára)

Szinte teljesen tudatlanul beeső „kívülállóként” egy általános áttekintést kaptam a zsidó tudományokból. A zsidó identitá­somat egy biztosabb alapra szerettem volna helyezni, és ezért jelentkeztem a programra, ismervén a Chábád a zsidó val­láshoz valló pozitív, modern hozzáállását. Nem csalódtam. (Langer Ádám)

Megjelent: Egység Magazin 17. évfolyam 60. szám – 2014. augusztus 3.